Zamyslenie na 24. nedeľu v Období cez rok „A“; Mt 18, 21-35

 

Drahí priatelia, možno aj vy ste sa už prichytili pri tom, že ste si kládli rovnakú otázku ako dnes kladie Peter Ježišovi: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ (Mt 18,21)

Peter sa pýta tak veľkoryso, azda sedem ráz? Možno aj vy sa cítite tak, že už 7 krát som niekomu odpustil a on mi stále ublíži. Pozrime sa na to, aká je Ježišova odpoveď: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“(Mt 18,22) Ježiš nás týmto pozýva k tomu, aby sme žili životný štýl odpustenia. Možno sa teraz pýtaš, to naozaj mám odpustiť aj mojej mame, ktorá ma nechcela,  môjmu otcovi, ktorý ma opustil, mojej bývalej priateľke, či priateľovi, ktorý sa so mnou rozišiel, môjmu spolužiakovi, ktorý ma šikanoval, či dokonca sebe, keď som urobil toľko zlého? Ježišova odpoveď znie áno. On je ten, ktorý nám dáva recept na to, ako to robiť pomocou podobenstva z dnešného evanjelia. Božie kráľovstvo je Kráľovstvom lásky a odpustenia. Ježišovým receptom je prosiť si od dobrého a milujúceho Otca silu odpustiť.

 

Zamyslenie na 23. nedeľu v Období cez rok „A“; Mt 18, 15-20

Drahí chlapci a dievčatá! Ak sme boli malí, isto si spomenieme na múdre rodičovské napomenutia. Na láskavé, no niekedy aj prísne napomenutia našich matiek a otcov, ktorí nás vždy pred niečím zlým varovali a upozorňovali, aby sme si dali pozor. Napríklad: „Nedávaj ruky na horúci sporák či na horúcu žehličku, lebo sa upečieš! Nedávaj klinec do zásuvky, lebo ťa kopne elektrika! Nevešaj sa po tom zábradlí, lebo spadneš!“ Aj keď už sme vyrástli, tie rady a napomenutia pokračovali a pokračujú aj teraz. Napríklad: „Nechoď rýchlo autom, aby sa ti nič nestalo! Neponáhľaj sa toľko!“

Zamyslenie na 13. nedeľu v Cezročnom období, Mt 10, 37-42

 „Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“

 V evanjeliu dnešnej nedele nám evanjelista Matúš ponúka Ježišove vyznanie o tom, ako veľmi túži po našej láske. Ježiš je ten, ktorý nám zjavuje lásku milujúceho Otca. Ako nás miluje Otec? Láskou, ktorá ide až za horizont smrti a utrpenia na kríži a zjavuje sa v slávnom Kristovom Zmŕtvychvstaní. Prečo tento úvod? Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“

Zamyslenie na 12. nedeľu v Cezročnom období „A“, Mt 10, 26-33

Ježiš nás upokojuje: „Nebojte sa!“ Toto upokojenie je v evanjeliách zaznamenané 12-krát, pričom až 7-krát je to v evanjeliu podľa Matúša. A práve v tomto úryvku nám to Ježiš hovorí 3x. O čom je úryvok, v ktorom nás Ježiš až 3x upokojuje a hovorí nám, že sa nemáme báť?

Nemáme sa báť ľudí, nemáme sa báť tých, ktorí zabíjajú telo. A do tretice sa nemáme báť, že by o nás náš Otec nevedel. Myslím, že práve vedomie tohto upokojujúceho „Nebojte sa!“ pomohlo mnohým mučeníkom nezaprieť svojho Boha. Je to vedomie, že nech sa stane čokoľvek, tak následne prídeme do nebeskej slávy k nášmu Otcovi.

 

Zamyslenie na 11. nedeľu v Cezročnom období „A“, Mt 9, 36 – 10, 8

Drahí mladí priatelia! Od marca sa vďaka Korona vírusu akoby celý svet nechcene zastavil. To platí aj pre ten športový svet. Prestali sa hrať všetky športy. Individuálne i tie kolektívne. Niekto rád športuje, niekto rád pozerá nejaký šport. Už nám to aj chýbalo. Chvála Bohu, športovci znova začínajú športovať a aj mnohé športové podujatia sa znovu otvorili. Aj napríklad taký futbal, naše domáce i rôzne európske futbalové ligy sa začínajú postupne reštartovať. V čom ale spočíva úspech celého futbalového mužstva? V prvom rade v dobrom trénerovi, ktorý sa snaží vybrať do mužstva tých najlepších hráčov, ktorých má k dispozícii. A z týchto hráčov sa snaží poskladať základnú jedenástku na každý majstrovský zápas.

 

Zamyslenie na slávnosť Najsvätejšej Trojice,

Jn 3, 16-18

V dnešnom evanjeliu zo slávnosti Najsvätejšej Trojice počúvame: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Evanjelium nás znova upriamuje na to, že môžeme mať RADOSŤ zo spásy, ktorú máme vďaka Ježišovej obete. Pri tejto vete si však možno kladieme jednu otázku. Hovorí sa tu o Otcovi, ktorý dal svojho Syna, aby nikto z nás nebol stratený. Ale kde je Duch Svätý?

Zamyslenie na slávnosť Zoslania Ducha Svätého (Turíce), Jn 20, 19-23

„Pokoj Vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“

 V dnešnú nedeľu Zoslania Ducha Svätého sa skúsme zamyslieť nad treťou božskou osobou – Duchom Svätým v našom živote. Kto je pre teba Duch Svätý?

Pozrime sa bližšie na učeníkov z dnešného evanjelia. Po udalostiach umučenia a ukrižovania Ježiša Krista sú plní strachu. Evanjelista Ján píšeVečer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami,“ naskytá sa nám otázka: čoho sa učeníci boja? Je to strach z toho, že sa im Židia vysmejú, boja sa zanechať svoje predstavy o Mesiášovi, sú rezignovaní z toho, že sa im zrútili ich životné plány, lebo Ježiš Kristus je mŕtvy?

Zamyslenie na 6. veľkonočnú nedeľu, Jn 14, 15-21

Drahí mladí priatelia! Predstavme si takú vymyslenú situáciu, keby na svete existoval taký digitálny prístroj, ktorým by sa merala veľkosť a miera našej lásky k Pánu Bohu a našim blížnym. Taký „láskamer“. Napojili by sme sa na neho a ten prístroj by začal postupne merať, koľko je v nás ukrytých zásob lásky k Pánu Bohu i našim blížnym. Výsledok by bol potom vyjadrený v percentách. Koľko percent lásky by to v našom ľudskom i duchovnom živote ukazovalo?

 

V dnešnom evanjeliu Ježiš na Filipove slová reaguje zdanlivou výčitkou. „Filip, toľký čas som s Vami a nepoznáš ma? (...) Ja som v Otcovi a Otec vo mne.“ Tí, ktorí mali skúsenosť s Ježišom, videli lásku nebeského Otca. Stretli sa s Otcovstvom v pravom zmysle slova. Zakúsili tiež všetko ovocie Ducha – lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, zdržanlivosť. Videli spravodlivosť a milosrdenstvo. Videli Pravdu. Ježiš odzrkadľoval Otca dokonale. Bol s Ním dokonale jedno.

Zamyslenie na 4. veľkonočnú nedeľu, Jn 10, 1-10

 „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

V túto nedeľu, ktorú voláme aj nedeľou Dobrého Pastiera, nám evanjelista Ján ponúka časť evanjelia, v ktorej Ježiš hovorí v obraze ovciach a ovčinci. Ježiš porovnáva zlodeja a zbojníka, ktorý hľadajú inú cestu ako vojsť do ovčinca, a pastiera oviec, ktorý vchádza do ovčinca bránou. Tohto pastiera označuje ako toho, ktorého hlas ovečky počúvajú. Tu sa nám naskytá otázka: „Kto je pre nás pastierom, ktorého hlas počúvame?“ Je to sám Ježiš Kristus, ktorý je Dobrým Pastierom alebo je to hlas mamony, či hlas sebectva?

Zamyslenie na 3. veľkonočnú nedeľu, Lk 24, 13-35

Ako tak čítam dnešný úryvok z Lukášovho evanjelia o tzv. Emauzských učeníkoch, tak im nerozumiem. Keď sa  stretávajú s Ježišom, ktorého nespoznávajú, sú zronení, lebo veľkňazi a poprední muži odsúdili a ukrižovali Ježiša. Dokonca sa ráno naľakali, keď im ženy oznámili, že Ježiš žije. No s nimi to akoby ani nepohlo. Oni zjavne s Ježišovým zmŕtvychvstaním nepočítali. Z kontextu vyplýva, že si to vôbec nepripúšťali ani vtedy, keď sa o tom dozvedeli od žien. Nedávajú tomu žiadnu nádej. A čo, že pred približne týždňom Ježiš vzkriesil Lazára? A čo, že bol prorokom mocným v čine i v reči pred Bohom aj ľudom? Príde mi to, akoby možnosť Jeho zmŕtvychvstania až odmietali. Akoby neboli schopní uveriť.

Zamyslenie na Veľkonočnú nedeľu, Lk 24, 1-12

Drahí mladí priatelia! V tomto čase epidémie koronovírusu nemáme veľa dôvodov na radosť. Každý deň zomiera veľa chorých ľudí, ktorí žiaľbohu podľahli tejto chorobe, ale aj iným chorobám vo svete. Napriek týmto smutným každodenným udalostiam predsa vo svetle kresťanskej viery dnes v túto Veľkonočnú nedeľu máme obrovský dôvod na radosť: Ježiš Kristus vtedy i dnes na kríži zvíťazil nad Zlým, smrťou, hriechom i všetkými chorobami. Tým veľkolepým víťazstvom je Kristovo slávne zmŕtvychvstanie.

Zamyslenie na Kvetnú nedeľu „A“, Mt 26, 14 – 27, 66

Na Kvetnú nedeľu nám liturgia ponúka stať o umučení nášho Pána Ježiša Krista z Matúšovho evanjelia známu ako pašie. Zaiste sme sa už mnohokrát zamýšľali nad rôznou scénou z tohto evanjelia, či je to scéna poslednej večere, Judášovej zrady alebo samotného Ježišovho ukrižovania. Dnes sa hlbšie zamyslíme nad udalosťami z Getsemani.