Múry Jericha/Siedlc, traste sa! Slováci idú!

 

Do celosvetového stretnutia mládeže v Krakove ostáva ešte trištvrte roka, no

prípravy pomaly, ale isto finišujú a naberajú cieľové kontúry. Tak, ako sme na to

boli zvyknutí z predchádzajúcich SDM, aj v Poľsku bude program rozdelený na

dve časti: prvá sa bude odohrávať v 44 poľských diecézach, ktoré budú niesť

biblické názvy miest reprezentujúce danú diecézu. Druhá časť bude prebiehať

v samotnom centre stretnutia, v Krakove, meste poľských kráľov a svätcov.

Pútnici z Košickej arcidiecézy, ktorí sa rozhodnú zúčastniť celých SDM vrátane

dní v diecézach, budú prijatí v diecéze Siedlce, ktorá sa nachádza v centrálnom

Poľsku, neďaleko Varšavy. Pre našincov nie je Poľskou exotickou krajinou,

preto sme sa rozhodli „počúvnuť“ rady usporiadateľov a spoznávať

vzdialenejšie kúty Poľska, ktoré nepoznáme skrze naše návštevy tržníc. :) 

 

Siedlce boli aj pre nás veľkou neznámou, preto sme sa rozhodli ísť na

„expedíciu“, počas ktorej by sme sa zoznámili s organizátormi dní v diecéze

a s programom, ktorý si pre nás pripravili.

 

A tak sme sa 23.11. skoro ráno vydali na cestu. Po takmer ôsmich hodinách

sedenia v aute a 500 kilometroch, sme konečne došli na miesto činu, na ktorom

nás privítal hlavný koordinátor dní v diecéze o. Vojciech a jeho tri sympatické

dobrovoľníčky Aša, Pamela a Magda. Počas dňa a pol, ktorý sme strávili

v Siedlcach, nás oboznámili s bohatým kultúrno-duchovným programom, ktorý

sa bude niesť v duchu biblického mesta Jericha. O. Vojciech nám ukázal miesta,

na ktorých budú naši pútnici ubytovaní a tiež nám vysvetlil, ako budú vyzerať

jednotlivé dni prípravy, ktoré vyvrcholia v Krakove.

 

Na záver našej krátkej návštevy Siedlc, sme mali možnosť prihovoriť sa

k poslucháčom Rádia Podlasie. Našu diecézu a očakávania, ktoré si ako pútnici

nesieme na SDM do Krakova, priblížil koordinátor Arcidiecézneho centra pre

mládež o. Marek Roják a o. Jozef Mrúz, hlas mladých zaznel ústami Borisa

Byčánka a tiež Márie Aľušíkovej z Domčeka vo Vysokej nad Uhom.

 

Siedlcká diecéza je naozaj zaujímavá a to nielen pre svoju históriu, ale najmä

pre otvorenosť, s ktorou sa teší na našich mladých pútnikov, ktorí sa chcú

stretnúť s ostatnými mladými z celého sveta a zažiť, čo to znamená, že Cirkev je

univerzálna. Tešíme sa na Vás v Siedlcach v dňoch 24. – 24.7. 2016.

 

Do zobaczenia! ;-)

 20151124 112109 2015 12 07 18 05 34