Film je inšpirovaný skutočným príbehom Gianny Jenssen, ktorá prežila umelý potrat v Kalifornii v roku 1977. "Pro-life" film nás privedie aj k téme hľadania vlastnej identity, myšlienke, že "život nie je vždy čiernobiely" a odhodlaniu  "nenávidieť hriech a milovať hriešnika".