1. Súpisku s menami hráčov každé družstvo donesie spolu s prihláškou a dokladom o zaplatení do stanoveného termínu v deň konania turnaja - súpiska bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko hráčov + podpis kňaza a pečiatku RKFÚ, ktorý vysiela dané družstvo a týmto garantuje dodržanie pravidiel ním vyslaného družstva.