1. Súpisku s menami hráčov každé družstvo donesie spolu s prihláškou a dokladom o zaplatení do stanoveného termínu v deň konania turnaja - súpiska bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko hráčov + podpis kňaza a pečiatku RKFÚ, ktorý vysiela dané družstvo a týmto garantuje dodržanie pravidiel ním vyslaného družstva.

2. Hráči musia mať 15-30 rokov. V každom družstve môže byť len jeden bohoslovec, kňaz alebo rehoľník.
3. Družstvo môžu tvoriť aj ligoví hráči, ale na ihrisku môže byť iba jeden. Tím je povinný uviesť túto skutočnosť v súpiske. Odhalené zamlčanie znamená vylúčenie celého tímu z turnaja.
4. Systém turnaja závisí od počtu registrovaných tímov a bude uverejnený spolu s vylosovaním turnaja na stránke www.premladez.sk.
5. Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu (výnimky sú písané nižšie).
6. Vstup na palubovku v obuvi len s bielou podrážkou!
7. Družstvo musí mať dresy (tričká) rovnakej farby!
8. Na rozcvičenie usporiadateľ lopty neposkytuje.
9. Na ihrisku musia hrať minimálne 3 dievčatá.
10. Tím tvorí minimálne 6 hráčov, maximálne 10 hráčov.
11. Zápas sa hrá na čas. Tím, ktorý v stanovenom čase získa viac bodov, víťazí. Výnimkou môže byť finálový zápas.
12. V prípade zdržovania času môže rozhodca udeliť „trestný bod“ pre súpera, popr. aj ukončiť zápas kontumáciou.
13. Neslušné a nešportové správanie bude pokutované „trestným bodom“ pre súpera, v prípade hrubého porušenia kontumáciou, popr. vylúčením z turnaja.
14. V prípade skupinového systému turnaja, pri rovnosti bodov v skupine určuje poradie: vzájomný zápas, rozdiel celkového skóre, počtom získaných bodov. Ak ani potom nie je rozhodnuté, rozhodne náhodný lós.
15. Kontumácia nastáva, ak družstvo nenastúpi do 5 minút po ukončení predchádzajúceho zápasu.
16. Protesty musia byť podané písomne do 5 minút po ukončení zápasu.


Organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť pravidlá v duchu „fair-play“.