Aj tento rok máte možnosť prihlásiť sa na Arcidiecézny volejbalový turnaj, ktorý sa uskutoční 17.02.2018 na ZŠ Sibírska v Prešove.

9:00 - 17:00 - otvorenie a priebeh turnaja s vyhodnotením

Podmienky účasti:
• mládež vo veku 15 - 30 rokov - mladí aktívne zapojení v živote farnosti (miništranti,...)
• zúčastniť sa môžu aj ligoví hráči, ale na hracej ploche môže byť iba jeden ligový hráč - do úvahy sa berú nielen terajší, ale aj hráči hrajúci v minulosti ligový volejbal

Štartovné:

do 05.02.2018 - 25 €
do 11.02.2018 - 33 €

Prihlásenie:
• prihlasuje sa cez on-line formulár
• dátumom prihlásenia je deň zaplatenia štartovného
• uzávierka prihlásenia je 11.02.2018
• v deň turnaja je každý tím povinný doniesť čitateľne vyplnenú súpisku hráčov


Platby štartovného:
• č. účtu: IBAN SK05 0200 0000 0014 5338 6553
• variabilný symbol: 10
• účel platby (alebo správa pre prijímateľa): názov farnosti a meno zodpovednej osoby
• stornovanie registrácie - podmienky sa dohodnú individuálne s moderátorom ACM


Losovanie:
• uskutoční sa v priestoroch ACM, Metodova 1, Prešov
• uverejnené bude na stránke www.premladez.sk v deň losovania

Pravidlá


Občerstvenie:
• každý účastník si môže za 3 eurá zakúpiť lístok na obed (polievka a druhé jedlo)
• počet obedov je potrebné uviesť v prihláške, platiť za lístok sa bude v deň turnaja


Ceny:
• tri najlepšie tímy získavajú pohár a diplom


Poistenie:
• zabezpečuje si každý tím samostatne
• každý účastník je povinný mať pri sebe preukaz poistenca

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny organizácie súťaže!

Za škody spôsobené nedodržiavaním pravidiel hry a vnútorného poriadku školy zodpovedá vysielajúca osoba družstva.

Zodpovedná osoba:
Mgr. Marek Rojak, tel: 0903 934 561, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prosíme Vás o dochvíľnosť a rešpektovanie pokynov organizátorov programu a pravidiel súťaže.
Pán Boh zaplať za každú modlitbovú podporu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie i na príjemný športový zážitok!