Finále

Kurima : Prešov - Solivar 2
0:2 (10:15; 11:15)

o 3. miesto

Obišovce - Kysak : Medzilaborce
2:0 (15:9; 15:13)

Výsledné poradie

 1. Prešov - Solivar 2
 2. Kurima
 3. Obišovce - Kysak
 4. Medzilaborce
 5. Humenné - Pod Sokolejom
 6. Plaveč
 7. Prešov - Sekčov
 8. Jarovnice - Zefirín
 9. Hankovce
 10. Jarovnice - sv. Antona
 11. Prešov - Solivar 1
 12. Sačurov
 13. Lipany
 14. ADAŠ

Semifinále

Obišovce - Kysak : Kurima   1:2 (15:10;11:15;11:15)
Medzilaborce : Prešov - Solivar 2   0:2 (6:15;8:15)
     

Štvrťfinále

Obišovce - Kysak : Humenné    2:0 (13:4;14:6)
Jarovnice - Zefirín : Kurima   0:2 (7:18;8:14)
Medzilaborce : Prešov - Sekčov   2:0 (10:9;13:12)
Plaveč : Prešov - Solivar 2   0:2 (6:15;6:16)
     

Osemfinále

Prešov - Solivar 1 : Plaveč    1:1 (13:11;7:13)
ADAŠ : Prešov - Solivar 2   0:2 (6:17;4:18)
Humenné : Sačurov   2:0 (15:10;18:11)
Jarovnice - Zefirín : Hankovce  

 2:0 (14:13;19:7)

Obišovce : Lipany   2:0 (16:6;18:4)
Jarovnice- sv. Antona : Prešov - Sekčov   1:1 (10:9;7:12)
     

Skupiny

Skupina A

Poradie Tím Body Sety Skóre sv. Antona Breznica Obišovce Solivar 1
 2  Jarovnice - sv. Antona
3 2:2 35:53 x - 0:2
(7:16;5:18)
2:0
(9:6;14:13)
 -  Breznica
Nezúčastnili sa turnaja    
 1  Obišovce - Kysak
6 4:0 59:27  2:0
(16:7;18:5)
 - x 2:0
(10:9;15:6)
 3  Prešov - Solivar 1
0 0:4  34:48  0:2
(6:9;13:14)
 -  0:2
(9:10;6:15)
x

Skupina B

Poradie Tím Body Sety Skóre Kurima Plaveč Sekčov Lipany
 1  Kurima 9 6:0 94:38 x 2:0
(12:10;15:8)
2:0
(19:4;16:5)
2:0
(14:3;18:8)
 2  Plaveč 5 3:3 79:62 0:2
(10:12;8:15)
x 1:1
(13:14;10:4)
2:0
(24:9;14:8)
 3  Prešov - Sekčov
4 3:3 60:73  0:2
(4:19;5:16)
 1:1
(14:13;4:10)
x 2:0
(15:10;18:5)
 4  Lipany 0 0:6  43:103  0:2
(3:14;5:16)
 0:2
(9:24;8:14)
 0:2
(10:15;5:18)
x

Skupina C

Poradie Tím Body Sety Skóre Zefirín Medzilaborce Humenné ADAŠ
3  Jarovnice - Zefirín
3 2:4 86:76 x 0:2
(12:13;9:15)
0:2
(11:16;11:13)
2:0
(18:11;25:8)
 1  Medzilaborce 9 6:0 86:59 2:0
(13:12;15:9)
x 2:0
(13:9;13:11)
2:0
(14:11;18:7)
 2  Humenné - Pod Sokolejom
6 4:2 87:58  2:0
(16:11;13:11)
 0:2
(9:13;11:13)
x 2:0
(20:5;18:5)
 4  ADAŠ 0 0:6 68:81  0:2
(16:11;13:11)
 0:2
(11:14;18:7)
 0:2
(5:20;5:18)
x

Skupina D

Poradie Tím Body Sety Skóre Solivar 2
Hankovce Sačurov
 1  Prešov - Solivar 2
6 4:0 64:23 x 2:0
(13:8;17:5)
2:0
(18:4;16:6)
 2  Hankovce 3 2:2 40:57 0:2
(8:13;5:17)
x 2:0
(15:13;12:14)
 3  Sačurov 0 0:4 35:63  0:2
(4:18;6:16)
 0:2
(13:15;12:14)
x