04.03.2017 - v Prešove na ZŠ Sibírska

8:00 - 17:00 - otvorenie a priebeh turnaja s vyhodnotením


Podmienky účasti:
• mládež vo veku 15 - 25 rokov - mladí aktívne zapojení v živote farnosti (miništranti,...)
• zúčastniť sa môžu aj ligoví hráči, ale na hracej ploche môže byť iba jeden ligový hráč - do úvahy sa berú nielen terajší, ale aj hráči hrajúci v minulosti ligový volejbal.


Registrácia a štartovné:
• prihlasuje sa cez on-line formulár: https://goo.gl/forms/OW3B8mHFankMR0Sm2
• dátumom registrácie je deň zaplatenia štartovného - 27 eur
• uzávierka registrácie je 26.02.2017
• v deň turnaja je každý tím povinný doniesť čitateľne vyplnenú súpisku hráčov


Platby štartovného:
• č. účtu: IBAN SK05 0200 0000 0014 5338 6553
• variabilný symbol: 10
• účel platby (alebo správa pre prijímateľa): názov farnosti a názov tímu
• stornovanie registrácie - podmienky sa dohodnú individuálne s moderátorom ACM


Zlosovanie:
• uskutoční sa v priestoroch ACM, Metodova 1, Prešov, dňa 28.02.2017 o 14.00 hod.
• zlosovanie je verejné
• uverejnené bude na stránke www.premladez.sk v deň losovania

Pravidlá


Občerstvenie:
• každý účastník si môže za 2 eurá zakúpiť lístok na obed (polievka a druhé jedlo podľa dennej ponuky)
• počet obedov je potrebné uviesť v prihláške, platiť za lístok sa bude v deň turnaja


Ceny:
• tri najlepšie tímy získavajú pohár a diplom


Poistenie:
• zabezpečuje si každý tím samostatne
• každý účastník je povinný mať pri sebe preukaz poistenca

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny organizácie súťaže!

Za škody spôsobené nedodržiavaním pravidiel hry a vnútorného poriadku školy zodpovedá vysielajúca osoba družstva.

Zodpovedná osoba:
Mgr. Marek Rojak, tel: 0903 934 561, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prosíme Vás o dochvíľnosť a rešpektovanie pokynov organizátorov programu a pravidiel súťaže.
Pán Boh zaplať za každú modlitbovú podporu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie i na príjemný športový zážitok!