Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien.

Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali. Sk 5, 12-16

 

 
Bolo to veľmi prekvapujúce. Sedela som v kostole na svätej omši a vtedy mi to celé docvaklo. Odhalila som hriech, ktorý som si dovtedy neuvedomovala. Dlhšie som rozmýšľala, prečo sa v mojom živote objavuje dookola podobná situácia, ktorá vôbec nie je príjemná. Až potom som sa za to začala modliť (poviete si: "objavila teplú vodu", a máte pravdu). Keď sa mi tá mozaika poskladala, hodnú chvíľu som prekvapene sedela a pozerala pred seba. Hovorila som si: "Takto sa správam?  Neuveriteľné". Moja dlhoročná kamarátka s ktorou som sa neskôr podelila o svoj nový poznatok, sa na mňa udivene pozrela z otázkou: "To si naozaj doteraz o sebe nevedela? Bolo to na tebe vidno...." V myšlienkach som si premietala udalosti, kedy ľudia okolo mňa museli znášať moje "fanty" s trpezlivosťou.... A milosrdenstvom.... A bola som im v tej chvíli veľmi vďačná. Že sa na mňa nevykašľali ani vtedy, keď to so mnou nebolo jednoduché, a že počkali kým prídem na to, že niečo v mojom správaní nie je v poriadku.
 
Taký je náš Boh. Trpezlivý a Milosrdný. Spolu so žalmistom sa modlíme "Pane nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov" (Ž 79). A On nezaobchádza. Dovoľuje nám dotknúť sa Ho. Dotknúť sa Jeho rán ako apoštol Tomáš, aby sme uverili Láske.
A ide ešte ďalej. Pozýva nás byť milosrdnými ako On. Dovoliť druhým, nech nás premieňajú. Pozýva nás k pokore, ktorá otvára dvere svätosti. V dnešnom prvom čítaní počúvame ako ľudia prinášali chorých, aby Petrova tôňa padla na nich a chorí sa uzdravovali. Peter prešiel skúškou zlyhania, keď zaprel Ježiša. A prežil na vlastnej koži Pánovo milosrdenstvo. Tento zážitok slabosti a odpustenia ho viedol k pokore. A vďaka pokore tí, ktorí sa s ním stretli, mohli byť uzdravení.
Modlime sa, aby sme prijímali stále nanovo pozvanie byť maličkými pred Pánom, ochotnými k premene našich sŕdc. Nech uzdravenie príde najprv k nám a potom aj k tým, ktorých denne stretávame.
 
S prianím hlbokého prežitia Božieho milosrdenstva nie len dnes ;)

Mimka