Aj tohto roku sa uskutoční stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy pod názvom MIKE (Miništranti Košice). Stretneme sa v sobotu 19. mája pri kostole Kráľovnej pokoja na sídlisku III v Prešove.

Program:

09:00 - registrácia (pred kostolom)
10:00 - svätá omša (celebruje o. arcibiskup Bernard Bober)
   - rozhovor s o. arcibiskupom
   - Raduj sa nebies kráľovná
   - prekvapenie (majstri z ľadu)
   - tombola
   - guľáš
   - súťaže (potrebné je športové oblečenie)
14:30 - vyhodnotenie súťaží
15:00 - Korunka Božieho milosrdenstva a požehnanie na cestu

Vstupné: zadarmo

Prihlasovanie: Nie je nutné, resp. je nezáväzné. Chceme Vás však poprosiť, aby ste nás v tomto formulári informovali o Vašom úmysle prísť ako aj približný počet, koľko Vás bude, aby sme vedeli, pre koľkých máme pripraviť guľáš.