Už po štvrtýkrát sa vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III v Prešove konalo podujatie s názvom MIKE.

 

V sobotu 20. mája 2017 sa stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy začalo svätou omšou, po ktorej pomocný biskup Marek Forgáč v krátkom rozhovore odpovedal na otázky miništrantov. Na stretnutie prišlo viac ako 400 chlapcov a ich vedúcich z rôznych farností.

Celý deň sa niesol v Mariánskom duchu. Jednotlivé stanovišťa, na ktorých mohli miništranti súťažiť jednotlivo alebo v tímoch, predstavovali vybrané invokácie z Loretánskych litánií, ako napríklad Kráľovná rodiny, Matka obdivuhodná, Veža zo slonovej kosti a pod. Za splnenie každej úlohy získali istý počet bodov. Najlepšie výkony z radu jednotlivcov a tímov boli ocenené.

Záverečnoubodkou celého dňa bola tombola a následné požehnanie miništrantov o. biskupom. Na organizácii tohto stretnutia sa podieľali dobrovoľníci ACM, kňazi a laici z farnosti Kráľovnej pokoja a samozrejme, za čo im vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Fotky zo stretnutia si môžete pozrieť na našej FB stránke.