V sobotu, 21.5.2016 sa v Prešove konalo MIKE – stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy. Začali sme, už tradične, registráciou. O 9.07 sme uvideli prvé tváre nedočkavých miništrantov, ktorí si prišli aj tento rok zasúťažiť, pomodliť sa, ale aj stráviť čas so starými i novými kamarátmi. Po zaregistrovaní približne 500 miništrantov sme pokračovali sme svätou omšou, počas ktorej sa o. arcibiskup prihovoril miništrantom, povzbudil ich, pripomenul dôležitosť ich služby. Keď týchto 500 chlapčenských a mužských hlasov spievalo „živ Bože, otca svätého“, verte mi, nejeden z nás mal zimomriavky.

Po svätej omši nasledoval zaujímavý rozhovor s o. arcibiskupom. Ďalšou časťou programu bola dlho očakávaná tombola, kde sa chlapci potešili hodnotným cenám. MIKE pokračoval obedom – chutným guľášom, a potom sme sa s ešte väčšou chuťou pustili do hier a súťaží. Miništranti mali možnosť plniť rôzne úlohy: vyskúšať si, aké je to byť rybárom, uhádnuť slávne osobnosti na základe malej časti tváre, overili si však aj svoje miništrantské zručnosti. Po vyhodnotení súťaží a odovzdaní cien sme sa spolu pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu, o. arcibiskup nám udelil svoje požehnanie a rozlúčil sa s nami slovami „arrivederci“. Nuž a my veríme, že si z tohto stretnutia odniesli miništranti nielen vecné ceny, ale hlavne povzbudenie potrebné pre službu, ktorú vykonávajú a tešíme sa na stretnutie znova o rok.

Touto cestou zároveň chceme poďakovať všetkým a pomocníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o bezproblémový priebeh podujatia. Ďakujeme!