Určite veľmi dobre vieš, že radi hráme so skratkami. A vieš aj čo sa skrýva pod skratkou MIKE v našom podaní? Napoviem ti: MIništranti, KošicE. Ešte stále nič? Tak ti to poviem narovinu - stretnutie miništrantov našej arcidiecézy. 

Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien.

Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali. Sk 5, 12-16

Aj tohto roku sa uskutoční stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy pod názvom MIKE (Miništranti Košice). Stretneme sa v sobotu 19. mája pri kostole Kráľovnej pokoja na sídlisku III v Prešove.