V dňoch 9.-11.septembra ACMko privítalo zástupcov mladých zo šiestich farností našej arcidiecézy. Spojil ich projekt EASTNET. Tento projekt realizovalo ACM poprvýkrát,   v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. Cieľom EASTNETu je sieťovanie spoločenstiev arcidiecézy a podpora spolupráce medzi nimi. Okrem toho chceme dať mladým možnosť duchovne načerpať v spoločenstve bratov a sestier. Mladí v rámci víkendu mohli objavovať význam a hodnotu dobrovoľníctva a služby vo farnostiach a spoločenstvách. Zdieľali svoje skúsenosti a formy aktivít. Vyjadrovali svoje potreby a smer, v ktorom by sa chceli v rámci služby ďalej posúvať. Navrhovali taktiež možnosti rozvoja ACM a spolupráce s ním. Veríme, že tento víkend priniesol pre všetkých zúčastnených obohatenie. Snáď sme trochu viac pochopili, že nie je dôležité iba "niečo robiť", ale podstatné je tiež "ako" a "prečo" .... či skôr "prečo" a a "ako"? :) 

Tešíme sa na budúci EASTNET a už teraz Vás všetkých pozývame. 

V utorok 29. novembra 2016 sme mali možnosť privítať v našom Arcidiecéznom centre pre mládež Prešov vzácnu návštevu. V rámci svojho turné prišiel aj na Slovensko skvelý hudobník a zároveň pokorný človek s veľkým zmyslom pre humor Pavel Helan. Spolu s Dominikou Gurbaľovou nám predstavili svoju tvorbu a prekvapivo zahrali aj spoločné piesne.

Chceš popri svojej službe aj načerpať?
Príď na Eastnet. Je to víkend pre mladých, ktorí sa aktívne angažujú v službe vo farnosti alebo spoločenstve.

Čo ťa čaká?

  • Noví ľudia a zdieľanie skúseností v službe
  • Príhovory
  • Duchovný program
  • Možnosť spovede
  • Oddych a načerpanie
  • Nové možnosti spolupráce