SMAP je zrušený!

V súvislosti s akuálnou situáciou Przemyská arcidiecéza odvolala stretnutie mládže SMAP v plánovanom termíne. Ďakujeme všetkým, ktorí chceli na toto stretnutie s nami ísť a veríme, že Váš záujem pretrvá a na SMAP budeme v budúcnosti putovať spolu. 

http://mlodziez.przemyska.pl/2020/03/przyjazd-mlodziezy-na-smap-do-blazowej-jest-odwolany/

Po veľmi dobrej skúsenosti a spätnej väzbe z minulého roka sme sa aj tohto roku počas Kvetného víkendu rozhodli zorganizovať autobus na SMAP (Stretnutie mladých Arcidiecézy Przemyskiej). 

Kedy: 3. - 5. apríla 2020

Odchod autobusu: 14:00 z Prešova
Trasa: Prešov - Vranov nad Topľou - Svidník - Błażowa
Príchod autobusu: v nedeľu o cca 19:00 do Prešova

Vek: minimálne 15 rokov, pričom účastníci vo veku 15 - 17 rokov musia mať so sebou súhlas rodiča (preklad do slovenčiny -> zo sebou však treba mať anglickú verziu)

Kde: Błażowa, Poľsko

Prihlasovanie: do 22. marca 2020 prostredníctvom prihlasovacia formulára

Cena: 10 €
Platíme si len cestovné. Ubytovanie a stravu hradí Arcidiecéza Przemyska.

Platba: Na účet SK05 0200 0000 0014 5338 6553
Variabilný symbol: telefónne číslo uvedené v prihlasovacom formulári
Poznámka: SMAP - meno a priezvisko

STORNO:
V  prípade zrušenia podujatia (napr. pre korona vírus) vrátime celú zaslanú sumu späť na účet, z ktorého peniaze prišli.
V prípade konania podujatia a odhlásenia sa účastníka peniaze nevraciame, je však možné nájsť za seba náhradníka.

Poistenie: samostatne alebo cez ACM
Info k poisteniu cez ACM:
Suma: 6,13 € na tri dni (študenti budú mať zľavu)
Poisťovňa: Kooperatíva
Rozsah poistenia v uvedenej sume:

  • Liečebné náklady v zahraničí (50 000 €)
  • Poistenie trvalých následkov úrazu (10 000 €)
  • Poistenie smrti následkom úrazu s výplatou PS (6 650 €)
  • Zodpovednosť za škodu (10 000 €)
  • Poškodenie, zničenie, odcudzenie batožiny (350 €)

Nocľah: zrejme v škole
Potrebuješ: spacák, teplé oblečenie, nejaké predmety na výmenu, resp. darovanie mladým z Poľska

Oficiálna stránka stretnutia - program, ...