Počas Kvetného víkendu 12.-14. apríla 2019 sa konalo Spotkanie mlodežy arcidieceziji Przemyskej (SMAP) v Dukle.

Organizátori stretnutia pozvali okrem domácich Poliakov aj mladých z Ukrajiny, Maďarska a Slovenska. Z našej košickej arcidiecézy sa stretnutia zúčastnilo 30 mladých.

 

V programe pestrom na rôzne aktivity sme prežili Krížovú cestu, spoločné slávenie Eucharistie, stretnutie v skupinkách, , workshopy, Poklonu krížu, palmový sprievod po meste Dukla, po ktorom nasledovala záverečná svätá omša.

Silným momentom programu bolo sobotňajšie stretnutie na hraničnom priechode Barwinek – Vyšný Komárnik, kde sa stretli zástupcovia mladých Ukrajiny, Maďarska, Slovenska a domácich Poliakov. Pri putovnom kríži, ktorý po Przemyskej arcidiecéze putuje už 26 rokov sme sa spolu pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva. Každý desiatok v inom jazyku. Pred modlitbou sme si tiež v štyroch jazykoch vypočuli Dekalóg, ktorý nepozná hranice štátov a je základným kameňom, na ktorom máme stavať hodnoty pre svoj život. V príhovore nás postupne povzbudili przemysleský arcibiskup Adam Szal, mukačevský vladyka Milan Šašik a košický arcibiskup Bernard Bober.

Témou celého stretnutia boli slová „V moci Božieho ducha“ sa pre mnohých mladých stali novým štartom vo svojom mladom živote. Stretnutia SMAP sa zúčastnilo cca 4000 mladých ľudí.

Fotky sa zobrazia po kliknutí na tento riadok

Správa na Tk KBS

O modlitbe na hranici (od 12:30)

Niekoľko stránke Przemyslskej arcidiecézy (aj s videami):

W oczekiwaniu na SMAP w Dukli

SMAP DUKLA: Męka Chrystusa wczoraj i dziś w mocy Bożego Ducha i w świetle Bożego Słowa

SMAP DUKLA: Młodzi na porannej Eucharystii

SMAP DUKLA: Proklamacja Dekalogu na przejściu granicznym w Barwinku

SMAP DUKLA: Spotkanie przy Krzyżu

SMAP DUKLA: Radość Niedzieli Palmowej