Dňa 12.1. 2019 sa v Arcidiecéznom centre pre mládež v Prešove uskutočnil 2. ročník Konferencie pre animátorov. Témou tohto ročníka bolo „Svedectvo v osobnom kontakte a v médiách. Účastníkom sa prihovorili hostia o. Martin Harčár, novinárka Mária Pihuličová a blogerka Lenka Repčáková. V prednáškach a diskusii zaznelo povzbudenie k ohlasovaniu radostnej zvesti o tom, čo Boh robí v našich životoch a slobodnému vyjadrovaniu svojich postojov v mediálnom a internetovom prostredí. Diskusiou sa dotkla aj témy kritického hodnotenie informácií.

V rámci workshopov si účastníci mali možnosť vyskúšať tvorbu tlačovej správy a mohli si vymieňať svoje skúsenosti z animátorskej služby. Konferencia bola zavŕšená adoráciou a svätou omšou, ktorú celebroval o. Marek Roják, moderátor ACM.

„Aj keď ma téma médií až tak nezaujímala, som rád, že som tu bol a dozvedel sa množstvo nových vecí, zažil spoločenstvo s priateľmi a mojimi kolegami animátormi. Z tejto konferencie si určite odnášam myšlienky, ktoré ma v rámci animátorstva posunú niekde ďalej.“ , povedal účastník konferencie Jakub (23).

„Myslím si, že táto konferencia splnila svoj účel a naši mladí animátori si z nej odniesli povzbudenie, odvahu vydávať svedectvo a možno aj nové poznatky o tom ako môže správne využiť média vo svoj prospech a na slávu Boha.“ Na záver zhodnotil o. Marek Roják.