Arcidiecézne centrum pre mládež a Archidiecezja Przemyska v Poľsku ťa pozvývajú na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej - SMAP.

Určite si ešte pamätáš na SDM v Krakove, na srdečné prijatie Poliakov. Presne takto nás chcú privítať aj teraz na stretnutí mládeže v poľskej Dukle, ukázať nám niečo zo svojho života viery a prežiť s nimi Kvetný víkend.

Udalosť na FB: www.facebook.com/events/132893564264919

 

Dátum: 12. - 14. apríla 2019

Vek: od 15 rokov

        účastníci vo veku 15 - 17 rokov musia mať so sebou súhlas rodiča (preklad do slovenčiny -> zo sebou však treba mať anglickú verziu)

Cena: 10 €

Odchod:  piatok 12. apríla o 14:00

Príchod: nedeľa 14. apríla cca o 18:00

Trasa: (v závislosti od počtu prihlásených na jednotlivých trasách)

           variant A - Prešov - Kapušany - Giraltovce - Svidník - Dukla

           variant B: Prešov - Vranov nad. Topľou - Stropkov - Svidník - Dukla

Nocľah: v rodinách, prípradne v školách

Potrebuješ: spacák, teplé oblečenie, nejaké predmety na výmenu, resp. darovanie mladým z Poľska, malý dar pre rodinu, v ktorej budeš ubytovaný

Program: podorobný program zverejníme dodatočne. Vyvrcholením stretnutia bude sv. omša s arcibiskupom Adamom Szalom.

Prihlasovanie: do 20. marca 2019 prostredníctvom on-line formulára

Platba: na účet SK05 0200 0000 0014 5338 6553

Variabilný symbol: telefónne číslo prihláseného

Poznámka: Poľsko - meno a priezvisko

Poistenie: zabezpečí ho ACM alebo si ho zabezpečí účastník sám

 

Tak poď s nami zažiť spoločenstvo Poľsku, načerpať a pripraviť sa Veľkonočné sviatky v Poľsku!