V sobotu 24. februára 2018 sa v priestoroch Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) uskutočnila historicky prvá Konferencia pre animátorov. Stretlo sa tu 35 mladých, ktorí sú aktívne zapojení do služby vo farnostiach a iných spoločenstvách v našej arcidiecéze. Čo všetko sme počas nej zažili sa dozviete ďalej.

Podujatie začal o. Marek Rojak, moderátor ACM, privítaním účastníkov, úvodným zamyslením a predstavením programu ako aj prednášajúcich.

Prvým prednášajúcim bol o. Henrich Grejták. Svoj príhovor začal vysvetlením paradoxu, ktorý v sebe nesie názov celej konferencie z knihy Žalmov "Stúpajú a síl im stále pribúda". Môžu niekomu pribúdať sily, keď stúpa? Dá sa to jedine vtedy, ak budeme odovzdávať dobré veci Ježišovi. On nepovoláva schopných, ale uschopňuje povolaných. Dôraz kládol najmä na dôležitosť osobného vzťahu s Bohom, ktorého nevyhnutnou súčasťou je modlitba. Poukázal na to, že Boh ju nepotrebuje. My však máme tú výsadu, že sa môžeme k Bohu nielen prihovárať, ale ho aj počúvať. Vtedy nebude naša modlitba "nízkotučnou".

Svedectvo služby laika nám priniesol p. Radoslav Vargovčík. Udalosťami zo svojho života poukázal na to, že animátor nemá byť v službe sám, ale obklopovať sa inými ľuďmi. Slúžiť znamená pomôcť blížnym konkrétnymi skutkami a nie iba slovami. Je dôležité skĺbiť rodinu so službou a to prostredníctvom komunikácie medzi sebou. Snáď najdôležitejšou myšlienkou, ktoú chcel zúčastneným odovzdať, bolo, že slúžiaci majú byť stále samy sebou a nesmie im chýbať úsmev na tvári.

V ďalšej časti programu predstavili svoju činnosť rehoľa Augustinánov a spoločenstvo Christoforus pri UPC v Košiciach. Praktickými ukážkami služby chceli povzbudiť animátorov v službe. Predstavené boli tiež aktivity, ktoré realizuje Arcidiecézne centrum pre mládež.

Na konferencii nechýbala ani práca v skupinách, kde sa okrem iných otázok diskutovalo aj o tom, v čom je animátorská služba pre samotných animátorov prospešná a s čím sa v rámci nej boria. Celé podujatie sa ukončilo sv. omšou a modlitbou za silu pri stúpaní v animátorskej službe počas adorácie pred Eucharistiou.

Ďakujeme za účasť všetkým prítmným animátorom a hosťom. Veríme, že toto podujatie bolo pre animátorov prínosom a povzbudením a v budúcnosti bude mať svoje pokračovanie.

Fotky z konferencie si môžete pozrieť kliknutím na tento riadok.