Do nedele 21.10.2018 sa mohli družstvá prihlásiť na arcidiecézny futsalový turnaj, ktorý sa tohto roku uskutoční v Hale Hotelovej akadémie v Prešove. Spolu sa prihlásilo 40 družstiev.

  1. kategória (18 - 30 roční) - 14 družstiev
  2. kategória (14 - 17 roční) - 13 družstiev
  3. kategória (do 13 rokov vrátane) - 13 družstiev