2549

Futbalový turnaj Košickej arcidiecézy 2014

 

Propozície

Diecézny futbalový turnaj sa uskutoční 8. november 2014 v Košiciach ( z organizačných dôvodov sa čas a miesto môže zmeniť, o zmene budú nahlásené mužstvá osobne včas oboznámené )

Kategórie:

Diecézneho kola sa zúčastňujú víťazi dekanátnych ( oblastných ) mládežníckych kôl.

 

I kategória: 9.roč. ZŠ  – 25. rokov (v čase konania dekanátneho kola)

II kategória: 5. roč. ZŠ  – 8. roč. ZŠ (v čase konania dekanátneho kola)

 

Víťazi I. kategórie postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 22. novembra 2014 v Prešove.

 

Prihlasovanie a štartovné:

Na stiahnutie:

súpiska prihláška

Je možnosť zaregistrovať sa on-line. Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s komplet vyplnenou súpiskou a dokladom o zaplatení je potrebné predložiť pri prezentácii v deň turnaja.

Poplatok:

prihlásenie do 14. októbra - 27 eur

prihláseníie od 15.októbra a v deň turnaja - 35 eur.

Cena prihlásenia je určená dátumom zaplatenia poplatku nie dátumon odoslaním prihlášky. Po zaplatením poplatku bude mužstvo zaregistrované a zaradené do zoznamu hrajúcich mužstiev v tabuľke.

Štartovné prosíme uhradiť poštovou poukážkou  na č. účtu: 1453386553/0200, alebo prevodom na účet.

Ako Variabilný symbol napíšte: 04

Registrácia poštou alebo osobne 

Prihlášku, súpisku vytlačenú a podpísanú s doklad o zaplatení pošlite na adresu (Podstatný je dátum pečiatky prijímajucej pošty)

Arcidiecézne centrum pre mládež

Metodová 1

08001 Prešov

Zoznam prihlásených mužstiev bude priebežne zverejňovaný na našej stránke.

Po 17.októbri 2013 z organizačných dôvodov nahlásenie nebude možné. Pri neuhradení štartovného v termíne nebude družstvo zaradené do žrebovania.

Obed ( guláš ) je možné si dokúpiť za 1 euro pri registrácii v deň turnaja.

Na obed je potrebné predbežné nahlásenie. ( viď. Prihláška na turnaj )

 

Organizácia súťaže:

Na súpiske môže byť pripísaný maximálne jeden hráč vrátane brankára, ktorý bol aktívnym futbalistom alebo je aktívnym futbalistom, navštevoval ÚTM (Útvar talentovej mládeže od U9- U19, vrátane seniorských súťaží po 5. futbalovú ligu, návšteva futbalových športových tried, alebo profesionálnych klubov na Slovensku). Taktiež sa to týka hráčov, ktorí sú zapísaní alebo boli evidovaní registračným preukazom v klube po 5. Futbalovú ligu (vrátane 5. ligy), v ktoromkoľvek regióne Slovenskej Republiky. Hráči, ktorí boli registrovaný v profesionálnych kluboch a kluboch, ktoré momentálne hrajú alebo hrali 4. ligu a vyššiu a momentálne majú registračný preukaz v klube, ktorý hrá nižšiu súťaž ako 5. ligu vrátane 5. ligy je tiež považovaný za hráča, ktorý hrával futbal aktívne. Pri výskyte viac ako jedného takéhoto hráča na súpiske organizátor je povinný takéto mužstvo vyradiť z turnaja. Pri porušení týchto pravidiel si organizátor vyhradzuje sankcie pre dané mužstvo. Informácie ohľadom hráčov budú kontrolované cez matričný systém evidencie hráčov: http://www.futbalnet.sk/web/issf/hraci

Súpiska a zoznam hráčov:

Vedúci tímu je povinný pred turnajom poslať organizátorovi súpisku všetkých hráčov s týmito údajmi: meno a priezvisko kapitána organizačne zodpovedného za tím, jeho mobilné číslo a email; hráči: meno a priezvisko, dátum narodenia, zvýraznenie, ktorý z hráčov je aktívny, alebo bývalý ligový hráč a hráčsky údaj systému ISSF. Tieto údaje je potrebné zaslať 3 dni pred začatím turnaja. Tieto údaje je potrebné zaslať na email organizátora.

Celkový počet hráčov:

v tíme je 10 (len tí, ktorí sú zapísaní v súpiske), v poli: 4+1 (hokejové striedanie).

Čas zápas:

Na diecéznom turnaji 1x14 min. Na celoslovenskom turnaji 2x10 min., po prvom polčase sa menia strany bez prestávky. V dekanátnych kolách čas zápasu stanovuje organizátor. Pred každým zápasom má mužstvo 5 min. na nástup a rozcvičenie, ak nenastúpi do 5min. prehráva kontumačne (5:0).

Pravidlá hry:

5.1 Ak prejde lopta postrannými autovými čiarami, rozohráva sa nohou zo zeme do 4 sek., pričom súper musí byť vo vzdialenosti 5 m od miesta rozohrávky.

5.2 Ak lopta prejde za bránkovú čiaru mimo žrdí bránky a ako posledný sa lopty dotkol hráč brániaceho mužstva, útočiaci kopú roh; ak sa posledný lopty dotkol hráč útočiaceho družstva, rozohráva brankár z ruky a je dovolené hádzať aj cez polovicu ihriska .

5.3 Kĺzačky sú klasifikované ako faul. 1 žltá karta - 2 minúty hra v oslabení v prospech súpera, brankár nesmie byť vylúčený, ak dostane žltú, príp. červenú, jeden hráč si odsedí trest za neho. 2 žlté karty = 1 červená: 2 minúty trest + hráč nesmie nastúpiť do konca toho zápasu.

5.4 Po góle do siete oslabených sa trest za žltú kartu ruší, nemožnosť nastúpiť po červenej karte zostáva.

5.5 Vulgárne slová – žltá karta.

5.6 Komunikácia s rozhodcom len prostredníctvom kapitána mužstva.

5.7 Pri rovnosti bodov v základnej skupine rozhoduje vzájomný zápas, rozdiel skóre, viac vstrelených gólov (v tomto poradí).

5.8 Kontumácia (5:0) - ak nenastúpi mužstvo do 5min. od vyzvania

- 2 červené karty v jednom tíme za zápas

5.9 Problém 3-tej žltej v jednom tíme/zápase: posledný trest hráč nastúpi až po príchode do hry prvého potrestaného, aby presilová hra nebola väčšia ako 5:3 (max. rozdiel počtu: 2 hráči).

Všetky tieto pravidlá vychádzajú z Pravidiel futsalu 1999 a sú adaptované pre naše podmienky. Prosíme hráčov, aby čestnosť a „fair play“ boli spoločnou motiváciou pre dodržiavanie týchto pravidiel

Dekanátne kolá

Dekanátne kolá futbalu nech sa podľa možnosti odohrajú na malom ihrisku s počtom mladých 4 + 1, alebo podľa dohody. Samotný diecézny a celoslovenský turnaj sa odohrávajú v halách a riadia sa pravidlami futsalu. Tímy, ktoré postúpili z dekanátneho kola a ich mená sú zaznamenané na súpiske, odohrajú Diecézny futbalový turnaj, z ktorého víťaz postupuje na celoslovenské kolo.

Akákoľvek zmena v súpiske hráčov nech je vopred oznámená zodpovednému za to kolo futbalu, na ktoré sa momentálne pripravujú. Zmeny v súpiske hráčov nesmú v zásade meniť skupinu mladých, zmenu povoľujeme max. 30 % ( pri súpiske s 10  hráčmi sú to 3 hráči).

 

Program:

08:00 sv. omša, po sv. omši presun do haly

09:00 rozcvičenie

09:15 slávnostný nástup a začiatok futbalového zápasu

11:00 – 13:00 obed ( bude sa vydávať priebežne )

15. minút po odohratí posledného zápasu bude slávnostný nástup a vyhodnotenie turnaja spojené s odovzdávaním cien

Hodnotenie:

Hrá sa v základných skupinách (víťazstvo 3 body, remíza 1bod, pri rovnakom počte bodov sa berie vzájomný zápas, skóre, viac vstrelených gólov). Dvaja víťazi postupujú do vyraďovacej súťaže, osemfinále, štvrťfinále, semifinále, finále.

Rozlosovanie do skupín bude v týždni pred turnajom ( dátum a čas sa zverejní )

Presný rozpis štruktúry zápasov sa určí po uzatvorení prihlasovania.

Organizátor si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny aj v deň konania futbalového turnaja.

Poistenie: Zabezpečuje vysielajúca organizácia, každý účastník súťaže musí mať preukaz poistenca.

Kontumácia zápasu: Ak družstvo nenastúpi do 5 min. po ukončení predchádzajúceho zápasu, prehráva kontumačne.

Protesty: Písomne do 5 min. po ukončení stretnutia zaplatením poplatku 5 eur.

 

Časový rozpis, vyhodnotenie: Vyhodnotenie turnaja bude hneď po ukončení posledného zápasu. Prví traja v každej kategórii dostavajú pohár a diplom. + Putovný pohár

Víťazné mužstvo I. kategórie postupuje na celoslovenské kolo

Zodpovedná osoba a kontakt: Mgr Marek Roják 0915959443 moderátor ACM

Mgr. Jozef Mrúz, 0948222644

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Prosíme Vás o dochvíľnosť a rešpektovanie pokynov organizátorov, programu a pravidiel súťaže.

Pán Boh zaplať za každú modlitbovú podporu. Tešíme sa na spoločné stretnutie i na príjemný športový zážitok!

 


 

 

Futbalový turnaj pre mládež

 

 

Mladí obľubujú šport, je pre nich relaxom, ale aj možnosťou súperenia medzi rovesníkmi. Medzi najrozšírenejší šport patrí bez pochýb futbal. Vo farnostiach a v rôznych spoločenstvách sa futbal javí ako originálny prístup k mladému človeku. Niekedy  je šport aj možnosťou prvého kontaktu s mladým človekom, ktorý potom môže viesť aj k pravidelnej ľudskej, fyzickej a duchovnej formácii.

Pre lepšiu motiváciu mladých, ktorí hrávajú futbal so svojimi kňazmi a animátormi vo farnostiach, ponúkame možnosť zapojiť sa do dekanátnych a neskôr aj do diecéznych kôl, ktoré vyvrcholia celoslovenským kolom futbalu pre mládež.

Keďže je v mnohých farnostiach problém postaviť futbalovú jedenástku a hrať na veľkom futbalovom ihrisku, môžu sa farské a dekanátne kolá futbalu odohrať na malom ihrisku s počtom mladých 4 +1, alebo podľa dohody. Samotné finálové zápasy  diecézneho kola a celoslovenského kola sa odohrávajú v halách a riadia sa pravidlami futsalu. Nie je na škodu ak sa farské a dekanátne kolá odohrávajú na ihrisku s jedenástimi hráčmi  (najlepšie v jarných a letných mesiacoch), ale nech sa vopred počíta s tým, že postupové kolá na diecéznej a celoslovenskej úrovni sa hrajú v hale 4 +1 a riadia sa pravidlami futsalu. Hráči, ktorí odohrali dekanáte, alebo oblastné kolo a ich mená sú zaznamenané na súpiske, odohrajú futbalový zápas aj na diecéznej a celoslovenskej úrovni.

Akákoľvek zmena v súpiske hráčov nech je vopred oznámena zodpovednému za to kolo futbalu, na ktoré sa momentálne pripravujú. Zmeny v súpiske hráčovu nesmú v zásade meniť skupinu mladých, zmenu povoľujeme max 30 % ( pri súpiske s 10  hráčmi sú to 3 hráči)

Vekovo mladých hráčov rozdeľujem do kategórii:

Mladší  - 5. ročník základnej školy – 8. ročník základnej školy

Starší – 9. ročník základnej školy – 25. rok života

Na celoslovenského kolo o pohár Konferencie Biskupov Slovenska postupuje kategória starší tj. 15 až 25 rok.

Dekanáte kolo futbalu organizuje kňaz z konkrétneho dekanátu, alebo iná zodpovedná osoba.

Diecézne kolo futbalu organizuje zväčša diecézne centrum pre mládež tej ktorej diecézy.

Celoslovenské kolo organizuje „Radou pre mládež pri KBS“  poverená diecéza.

Po uskutočnení diecéznych kôl mládežníckeho futbalového turnaja sa víťazi jednotlivých diecéz stretnú na celoslovenskom kole. Rozposlanie pozvánok a celý manažment turnaja zabezpečuje poverená diecéza.