V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý je každoročne v novembri aktivitou Katolíckej Cirkvi na Slovensku sa uskutočnilo finále v halovom futbale. Turnaj zorganizovalo Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove (ACM). Víťazné mužstvá diecéznych kôl  sa 10.novembra 2012 stretli v Prešove, aby navzájom súperili o víťazstvo a Putovný pohár predsedu Konferencie Biskupov Slovenska (KBS).

V sobotu 10.novembra 2012 v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sa ukutoční celoslovenské finále v halovom futbale. Turnaj sa uskutoční v Prešove. Miesto konania včas oznámime. K dnešnému dňu 31.10.2012 sú prihlásené družstvá za tieto diecézy: Košice, Trnava, Bratislava, Rožňava, Prešov - gr.kat., Banská Bystrica. Prosíme zodpovedných za ostatné diecézy aby svoje družstvá prihlásili do pondelka 5.11.2012. Rozlosovanie do skupín bude verejné v priestoroch ACM, Metodova 1 v Prešove, v stredu 7.11. o 15.00.

V stredu 7.11.2012 o 15.00 v priestoroch ACM na Metodovej 1 v Prešove prebehlo verejné losovanie mužstiev do skupín na celoslovenskom fináe v halovom futbale. Prihlásených bolo 6 mužstiev, ktoré splnili podmienky propozícií.

Skupina A:

1.diecéza Trnava

2.diecéza Rožňava

3.diecéza Banská Bystrica

Skupina B:

1.diecéza Spiš

2.diecéza Bratislava

3.diecéza Košice

Zodpovedným vedúcim družstiev budú e-mailom zaslané podrobné informácie o priebehu turnaja. Pre fanúšikov - finále sa uskutoční v sobotu 10.novembra 2012 od 10.00 v telocvični ZŠ Sibírska Prešov - sídl. Sekčov.

Celoslovenský mládežnícky futbalový turnaj je vyvrcholením dekanátnych a diecéznych futbalových turnajov. Účastníkmi tohto turnaja sú víťazi jednotlivých diecéznych turnajov. Víťaz turnaja vyhráva PUTOVNÝ POHÁR PREDSEDU KBS. 
Celoslovenský mládežnícky futbalový turnaj sa bude konať 12. novembra 2011 v Trnave a Hrnčiarovciach nad parnou. Turnaj sa organizuje v spolupráci s Komisiou pre mládež Trnavskej diecézy. Viac informácii o turnaji nájdete na webovej stránkehttp://futbalkbs.weebly.com/.

Ďalšie články...