Tohtoročný futsalový turnaj sa bude konať dňa 05.11.2016 zo začiatkom ráno sv. omšou o 8:00 v kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP Košice.

Program

08:00 sv. omša v kostole Božieho milosrdenstva, sídlisko KVP, Košice
09:00 začiatok turnaja ( Hala Cassosport Košice )
17:00 pravdepodobný čas ukončenia
Obed sa bude vydávať priebežne počas turnaja

Podmienky účasti a pravidlá

  • POZOR ZMENA oproti minulým rokom, kedy sa diecézneho turnaja zúčastňovali víťazi dekanátnych kôl, tento rok 2016 sa diecézneho futbalu môžu zúčastniť všetci.

Hrá sa v dvoch kategóriách:

  • Turnaj starších: mládež vo veku 15 - 25 rokov - mladí aktívne zapojení v živote farnosti (miništranti,...)
  • Turnaj mladších: mládež do 15 rokov - mladí aktívne zapojení v živote farnosti (miništranti,...)
  • zúčastniť turnaja sa môžu aj ligoví hráči
  • Pravidlá

ZMENA V ZLOSOVANÍ !
  • zlosovanie sa NEUSKUTOČNÍ, všetky tímy hrajú medzi sebou na princípe "každý s každým"

 

Po dekanátnych kolách v Košiciach uskutoční diecézne kolo arcidiecézneho futbalového turnaja. 

Víťazi dekanátnych kôl sa stretnú v hale Cassosport v Košiciach 8. novembra 2014.

Program

8:00 - svätá omša

9:00 - 17:00 - otvorenie a priebeh turnaja s vyhodnotením

Mužstvo z Košickej eparchie (z gréckokatolíckej farnosti Poráč) vyhralo celoslovenský mládežnícky futsalový turnaj o pohár predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Košiciach. Rozhodli o tom vo finálovej skupine, v ktorej zdolali družstvo futbalistov zo Spišskej diecézy. Tretí skočili mladí z Banskobystrickej diecézy a štvrté si odniesli mladí z Košickej arcidiecézy. Futsalový turnaj, ktorý začal svätou omšou, sa konal na záver Týždňa Cirkvi pre mládež. Zúčastnilo sa ňom deväť mužstiev z rôznych diecéz Slovenska. Celoslovenským turnajom, ktorý zorganizovala Rada pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Arcidiecéznym centrom mládeže (ACM) v Prešove, vyvrcholila séria desiatok dekanátnych a diecéznych futsalových turnajov.

1. Vyplnenú súpisku s menami hráčov donesie každé družstvo spolu s dokladom o zaplatení v deň turnaja - súpiska bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko hráčov + podpis kňaza a pečiatku RKFÚ, ktorý vysiela dané družstvo a týmto garantuje dodržanie pravidiel ním vyslaného družstva.

2. Hráči musia byť aktívny vo svojej farnosti (miništranti, animátori, lektori, ...) a mať vek podľa kategórie nasledovne:

  1. kategória - starší: 18 - 30 rokov (vrátane)
  2. kategória - mladší: 14 - 17 rokov (vrátane)
  3. kategória - najmladší: do 13 rokov (vrátane)

Hráč z vekovo nižšej kategórie môže hrať vo vekovo vyššej kategórii, nie však naopak. V prípade víťazného družstva v kategórii starší môžu na celoslovenskom turnaji hrať len hráči od 18 rokov (vrátane). V každom družstve môže byť len jeden bohoslovec, kňaz alebo rehoľník.