Tohtoročný arcidiecézny futsalový turnaj sa oproti predchádzajúcim rokom líši v počte kategórií. Táto zmena nastala na základe zmeny pravidiel celoslovenského futsalového turnaja, kde sa minimálny vek hráčov stanovil na 18 rokov.

Na turnaj sa do nedele 29. októbra 2017 (vrátane) prihlásilo spolu 36 družstiev nasledovne:

  1. kategória (18 - 30 roční) - 14 družstiev
  2. kategória (14 - 17 roční) - 12 družstiev
  3. kategória (do 13 rokov vrátane) - 10 družstiev