V sobotu, 26.10.2019, sa v hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša v Košiciach uskutočnil Arcidiecézny futsalový turnaj. Prinášame Vám kompletné výsledky a poradie.

1. kategória

2. kategória

3. kategória

1. kategória (vek 18 - 30 rokov)

Skupina A Li Pl Sl Ra Skóre Body Poradie
Lipany
(Li)
X 3 : 5 1 : 6 1 : 4 5 : 15 0 4.
(0 : 0) (1 : 0) (1 : 2)
Plaveč
(Pl)
5 : 3 X 2 : 5 2 : 4 9 : 12 3 3.
(3 : 2) (1 : 2) (1 : 4)
Slivník
(Sl)
6 : 1 5 : 2 X 0 : 1 11 : 4 6 2.
(0 : 1) (2 : 1) (0 : 0)
Raslavice
(Ra)
4 : 1 4 : 2 1 : 0 X 9 : 3 9 1.
(2 : 1) (4 : 1) (0 : 0)
Skupina B Po KKp KP Skóre Body Poradie
Košice - Ťahanovce
(KŤ)
X 0 : 10
4 : 3
2: 3 6 : 16 3 3.
(0 : 5) (1 : 0) (1 : 2)
Podhorany (Po) 10 : 0 X 4 : 1 4 : 1 18 : 2 9 1.
(5 : 0) (2 : 1) (1 : 1)
Košice - Kráľovnej
pokoja (KKp)
3 : 4 1 : 4 X 1 : 2 5 : 10 0 4.
(0 : 1) (1 : 2) (1 : 0)
Košice - Podhradová
(KP)
3 : 2 1 : 4 2 : 1 X 6 : 7 6 2.
(2 : 1) (1 : 1) (0 : 1)
Skupina C HE HnT PS Gi Skóre Body Poradie
Humenné
(HE)
X 0 : 3 0 : 4 5 : 4  5 : 11 3 3.
(0 : 1) (0 : 1) (2 : 1) 
Hanušovce nad
Topľou (HnT)
3 : 0 X 1 : 4 10 : 2  14 : 6 6 2.
(1 : 0) (0 : 1)  (5 : 1)
Prešov - Sekčov
(PS)
4 : 0 4 : 1 X 5 : 0  13 : 1 9 1.
(1 : 0) (1 : 0) (5 : 0)
Giraltovce
(Gi)
4 : 5

2 : 10

0 : 5   X 6 : 20
0 4.
(1 : 2) (0 : 5)
Skupina D KK He Se PM Skóre Body Poradie
Košice - Krásna
(KK)
X 0 : 4 4 : 3 1 : 3 5 : 10 3 3.
(0 : 3) (2 : 3) (0 : 1)
Hermanovce
(He)
4 : 0 X 3 : 1 2 : 2 9 : 3 7 1.
(3 : 0) (3 : 0) (1 : 1)
Sečovce
(Se)
3 : 4 1 : 3 X 2 : 4 6 : 11 0 4.
(3 : 2) (0 : 3) (0 : 1)
Prešov - sv. Mikuláša
(PM)
3 : 1 2 : 2 4 : 2 X 9 : 5 7 2.
(1 : 0) (1 : 1) (1 : 0)

Semifinále

Raslavice : Podhorany  1 : 7 (1 : 3)

Prešov - Sekčov : Hermanovce  2 : 3 pp (0 : 2)

o 3. miesto

Raslavice : Prešov - Sekčov 2 : 5 (0 : 4)

Finále

Podhorany : Hermanovce 4 : 1 (2 : 1)

 

Výsledné poradie 1. kategórie

2. kategória (vek 14 - 17 rokov)

Skupina K He Li Ja Skóre Body Poradie
Hermanovce
(He)
X 5 : 0 0 : 2 5 : 2 3 2.
(2 : 0) (0 : 0)
Lipany
(Li)
0 : 5 X 0 : 4 0 : 9 0 3.
(0 : 2) (0 : 1)
Jarovnice
(Ja)
2 : 0 4 : 0 X 6 : 0 6 1.
(0 : 0) (1: 0)
Skupina L Oh Gi TpH Skóre Body Poradie
Ohradzany
(Oh)
X X X  X  X
   
Giraltovce
(Gi)

0:1

X 0 : 2 0 : 3 0 2.
(0 : 1)
Trstené pri Hornáde
(TpH)
1:0 2 : 0 X 3 : 0 6 1.
(1 : 0)
Skupina M Po Ra Pl Skóre Body Poradie
Podhorany
(Po)
X 2 : 0 1 : 1
3 : 1 4 1.
(2 : 0) (1 : 1)
Raslavice
(Ra)
0 : 2 X 5 : 0 5 : 2 3 2.
(0 : 2) (4 : 0)
Plaveč
(Pl)
1 : 1 0 : 5 X 1 : 6
1 3.
(1 : 1) (0 : 4)
Skupina N Ch Ra Se Skóre Body Poradie
Chminianska Nová
Ves (Ch)
X 3 : 0 0 : 3 3 : 3 3 2.
(3 : 0) (0 : 2)
Radatice (Ra)
0 : 3 X 1 : 1 1: 4 1 3.
(0 : 3) (1 : 1)
Sečovce (Se)
3 : 0 1 : 1 X 4 : 1 4 1.
(2 : 0) (1 : 1)

Osemfinále

(O1) Hermanovce : L3

(O2) Giraltovce : Lipany 2 : 1 (1 : 0)

(O3) Raslavice : Radatice 1 : 0 (0 : 0)

(O4) Chminianska Nová Ves : Plaveč 0 : 1 (0 : 1)

Štvrťfinále

(P1) Podhorany : Hermanovce 1 : 0 pp (0 : 0)

(P2) Sečovce : Giraltovce 1 : 0 (0 : 0)

(P3) Jarovnice : Raslavice 2 : 1 pp (0 : 1)

(P4) Trstené pri Hornáde : Plaveč 0 : 1 (0 : 1)

Semifinále

Podhorany : Sečovce 0 : 1 (0 : 1)

Jarovnice : Plaveč 4 : 0 (1 : 0)

o 3. miesto

Podhorany : Plaveč 1 : 0 pp (0 : 0)

Finále

Sečovce : Jarovnice 2 : 0 (2 : 0)

Výsledné poradie 2. kategórie

3. kategória (vek do 13 rokov)

Skupina S DNV Li Sl Skóre Body Poradie
Drienovská Nová Ves
(DNV)
X 4 : 1 3 : 2 7 : 3 6 1.
(1 : 1) (1 : 0)
Lipany
(Li)
1 : 4 X 1 : 7 2 : 11 0 3.
(1 : 1) (0 : 2)
Slivník
(Sl)
2 : 3 7 : 1 X 9 : 4 3 2.
(0 : 1) (2 : 0)
Skupina T PS Ra Gi Skóre Body Poradie
Prešov - Sekčov
(PS)
X 4 : 1 0 : 1 4 : 2 3 2.
(2 : 1) (0 : 1)
Radatice
(Ra)
1 : 4 X 1 : 2 2 : 6 0 3.
(1 : 2) (0 : 0)
Giraltovce
(Gi)
1 : 0 2 : 1 X 3 : 1 6 1.
(1 : 0) (1 : 0)
Skupina U Ra Po Oh Skóre Body Poradie
Trstené pri Hornáde
(TpH)
X 1 : 0 0 : 5 1 : 5 3 2.
(1 : 0) (0 : 4)
Humenné
(HE)
0 : 1 X 1 : 2 1 : 3 0 3.
(0 : 1) (1 : 2)
Košické Olšany
(KO)
5 : 0 2 : 1 X 7 : 1 6 1.
(4 : 0) (2 : 1)
Skupina V KT1 KT2 Sv Skóre Body Poradie
Košice - Terasa 1
(KT1)
X 2 : 0 0 : 2 2 : 2 3 2.
(1 : 0) (0 : 1)
Košice - Terasa 2
(KT2)
0 : 2 X 1 : 1 1 : 3 1 3.
(0 : 1) (1 : 0)
Svinia
(Sv)
2 : 0 1 : 1 X 3 : 1 4 1.
(1 : 0) (0 : 1)

Osemfinále

(X1) Košice - Terasa 1 : Radatice 2 : 1 (1 : 1)

(X2) Prešov - Sekčov : Košice - Terasa 2 0 : 1 p (0 : 0)

(X3) Trstené pri Hornáde : Lipany 0 : 5 (0 : 0)

(X4) Slivník : Humenné 5 : 2 (4 : 2)

Štvrťfinále

(Y1) Košické Olšany : Košice - Terasa 1 1 : 2 (1 : 0)

(Y2) Drienovská Nová Ves : Košice - Terasa 2 1 : 0 (0 : 0)

(Y3) Svinia : Lipany 1 : 0 (0 : 0)

(Y4) Giraltovce : Slivník 0 : 4 (0 : 2)

Semifinále

Košice - Terasa 1 : Drienovská Nová Ves 0 : 4 (0 : 1)

Svinia : Slivník 1 : 3 (1 : 2)

o 3. miesto

Košice - Terasa 1 : Svinia 1 : 0 pp (0 : 0)

Finále

Drienovská Nová Ves : Slivník    0 : 1 pp (0 : 0)

Výsledné poradie 3. kategórie