V utorok 22.10.2019 prebehlo losovanie družstiev prihlásených na Arcidiecézny futsalový turnaj do jednotlivých skupín v každej kategórii. Nižšie uvádzame výsledok losovania a rozpis zápasov.

! ! ! Pozor zmeny v 1. a 3. kategórii ! ! !

Aktualizované 25.10.2019 o 22:35.

1. kategória (18 - 30 rokov)
Skupiny     Rozpis zápasov

2. kategória (14 - 17 rokov)
Skupiny     Rozpis zápasov

3. kategória (do 13 rokov)
Skupiny     Rozpis zápasov

1. kategória (od 18 do 30 rokov)

Skupina A

1. Lipany

2. Plaveč

3. Slivník

4. Raslavice

Skupina B

1. Košice - Ťahanovce

2. Podhorany

3. Košice - Kráľovnej Pokoja

4. Košice - Podhradová

Skupina C

1. Humenné

2. Hanušovce nad Topľou

3. Prešov - Sekčov

4. Giraltovce

Skupina D

1. Košice - Krásna

2. Hermanovce

3. Sečovce

4. Prešov - sv. Mikuláša

Rozpis zápasov:

 * Uvedené časy sú predpokladané časy začiatkov zápasov. Prosíme, aby sa družstvá pripravili na zápas počas druhého polčasu predchádzajúceho zápasu (teda cca 10 min. pred uvedeným časom).

09:15 Košice - Podhradová : Košice - Ťahanovce
09:30 Košice - Kráľovnej pokoja : Podhorany
09:45 Raslavice : Lipany 
10:00 Slivník : Plaveč
10:15 Giraltovce : Humenné
 10:30 Prešov - Sekčov : Hanušovce nad Topľou
10:45 Prešov - sv. Mikuláša : Košice - Krásna
11:00 Sečovce : Hermanovce
11:15 Košice - Podhradová : Podhorany    
11:30 Košice - Ťahanovce : Košice - Kráľovnej Pokoja
11:45 Raslavice : Plaveč
12:00 Lipany : Slivník  
12:15 Giraltovce : Hanušovce nad Topľou
12:30 Humenné : Prešov - Sekčov
12:45 Prešov - sv. Mikuláša : Hermanovce
13:00 Košice - Krásna : Sečovce
13:15 Košice - Kráľovnej Pokoja : Košice - Podhradová
13:30 Podhorany : Košice - Ťahanovce  
13:45 Slivník : Raslavice 
14:00 Plaveč : Lipany   
14:15 Prešov - Sekčov : Giraltovce
14:30 Hanušovce nad Topľou : Humenné
14:45 Sečovce : Prešov - sv. Mikuláša
15:00 Hermanovce : Košice - Krásna
15:20 vA : vB
15:20 vC : vD
15:40 o 3. miesto     
15:40 finále

 

2. kategória (od 14 do 17 rokov)

Skupina K

1. Hermanovce

2. Lipany

3. Jarovnice

Skupina L

1. Ohradzany

2. Giraltovce

3. Trstené pri Hornáde

Skupina M

1. Podhorany

2. Raslavice

3. Plaveč

Skupina N

1. Chminianska Nová Ves

2. Radatice

3. Sečovce

Rozpis zápasov:

 * Uvedené časy sú predpokladané časy začiatkov zápasov. Prosíme, aby sa družstvá pripravili na zápas počas druhého polčasu predchádzajúceho zápasu (teda cca 10 min. pred uvedeným časom).

09:15 Jarovnice : Hermanovce
09:30 Ohradzany : Giraltovce
09:45 Podhorany : Raslavice
10:00 Chminianska Nová Ves : Radatice  
10:15 Lipany : Jarovnice
10:30 Giraltovce : Trstené pri Hornáde
10:45 Raslavice : Plaveč
11:00 Radatice : Sečovce
11:15 Hermanovce : Lipany
11:30 Trstené pri Hornáde : Ohradzany
11:45 Plaveč : Podhorany   
12:00 Sečovce : Chminianska Nová Ves
12:15 (O1) K2 : L3   
12:30 (O2) L2 : K3
12:45 (O3) M2 : N3  
13:00 (O4) N2 : M3 
13:15 (P1) M1 : O1
13:30 (P2) N1 : O2  
13:45 (P3) K1 : O3
14:00 (P4) L1 : O4    
14:15 P1 : P2
14:30 P3 : P4
14:45 o 3. miesto     
15:00 finále

 

3. kategória (do 13 rokov)

Skupina S

1. Prešov - sv. Mikuláša

1. Drienovská Nová Ves

2. Lipany

3. Slivník

Skupina T

1. Prešov -Sekčov

2. Radatice

3. Giraltovce

Skupina U

1. Trstené pri Hornáde

2. Humenné

3. Košické Olšany

Skupina V

1. Košice - Terasa 1

2. Košice - Terasa 2

3. Svinia

Rozpis zápasov:

 * Uvedené časy sú predpokladané časy začiatkov zápasov. Prosíme, aby sa družstvá pripravili na zápas počas druhého polčasu predchádzajúceho zápasu (teda cca 10 min. pred uvedeným časom).

09:15 Košice - Terasa 1 : Košice - Terasa 2 
09:30 Prešov - Sekčov : Radatice
09:45 Košické Olšany : Trstené pri Hornáde 
10:00 Lipany : Slivník
10:15 Svinia : Košice - Terasa 1
10:30  Giraltovce : Prešov - Sekčov
10:45 Humenné : Košické Olšany    
11:00 Drienovská Nová Ves : Lipany
11:15 Košice - Terasa 2 : Svinia 
11:30 Radatice : Giraltovce
11:45 Trstené pri Hornáde : Humenné    
12:00 Slivník : Drienovská Nová Ves
12:15 (X1) V2 : T3
12:30 (X2) T2 : V3   
12:45 (X3) U2 : S3
13:00 (X4) S2 : U3  
13:15 (Y1) U1 : X1
13:30 (Y2) S1 : X2
13:45 (Y3) V1 : X3
14:00 (Y4) T1 : X4
14:15 Y1 : Y2   
14:30 Y1 : Y4
14:45 o 3. miesto
15:00 finále