Ani tento rok nevynecháme tradičný Arcidiecézny futsalový turnaj. Preto, ak ste sa rozhodli zúčastniť sa ho, venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim informáciám.

Turnaj sa uskutoční 26. októbra 2019 na zmenenom mieste, a to v hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša v Košiciach. Víťaz v kategórii starší postúpi na celoslovenské kolo futsalového turnaja, ktoré sa bude konať dňa 16. novembra 2019.

Termín

sobota - 26. október 2019;

 

Miesto uskutočnenia

Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša v Košiciach

Alejová 2 (za Hornbachom)

040 11 Košice

 

Program

08:30 - registrácia družstiev v hale;

09:00 - otvorenie turnaja;

17:00 - predpokladaný čas ukončenia turnaja s vyhodnotením;

 

Podmienky účasti a pravidlá

- hrá sa v troch kategóriách:

  • 1. kategória - starší: mladí aktívne zapojení do života farnosti (miništranti, lektori, animátori, ...) vo veku 18 - 30 rokov (ku dňu konania turnaja);
  • 2. kategória - mladší: mladí aktívne zapojení do života farnosti (miništranti, lektori, animátori, ...) vo veku 14 - 17 rokov (ku dňu konania turnaja);
  • 3. kategória - najmladší: mladí aktívne zapojení do života farnosti (miništranti, lektori, animátori, ...) vo veku do 13 rokov (ku dňu konania turnaja);

- hráč z vekovo nižšej kategórie môže hrať vo vekovo vyššej kategórii;

(Pozn.: Na celoslovenskom turnaji môžu hrať len hráči od 18 rokov.)

- turnaja sa môžu zúčastniť aj ligoví hráči, ale len v prípade, že sú aktívne zapojení do života farnosti;

- ďalšie pravidlá.

Hracia polocha

Máme k dispozícii plochu o rozmeroch 20 x 40 metrov. Táto plocha bude rozdelená na 3 menšie hracie plochy (pre každú kategóriu jedna), ktoré budú oddelené mantinelmi na florbal.
Predpokladané rozmery jednej hracej plochy sú 20 x 12 metrov.

Uvažujeme aj o zmenšenej ploche pre 3. kategóriu a tým o väčšej ploche pre zvyšné 2 kategórie.

Na turnaji budú použité buď hádzanárske alebo hokejové bránky.

 

Prihlasovanie

Prihlasovanie je možné iba prostredníctvom online prihlasovacieho formulára!

Prihlasovanie prebieha v dvoch termínoch:

  • do 13. októbra 2019 - 27 €/1 družstvo;
  • do 20. októbra 2019 - 35 €/1 družstvo;

V deň konania turnaja je nutné doniesť doklad o zaplatení štartovného a taktiež vytlačenú a podpísanú súpisku.

 

Poplatok

Poplatok zahŕňa najmä prenájom haly, jedno balenie vody (6 fliaš) na družstvo a ďalšie organizačné náklady.

Poplatok je nutné uhradiť na číslo účtu: SK05 0200 0000 0014 5338 6553 (VÚB).

Do správy pre prijímateľa uveďte: futsal 2019 - názov farnosti/družstva.

Ako variabilný symbol uveďte tel. číslo vedúceho družstva v tvare 09XXXXXXXX.

Peniaze je potrebné zaslať najneskôr 21.10.2019.

 

Storno podmienky

Storno podmienky sa dohodnú individuálne s moderátorom ACM. V príprade odhlásenia sa družstva z turnaja do 20.10.2019 vrátime plnú cenu, v prípade odhlásenia sa po tomto termíne, vrátime polovicu zo štartovného.

 

Občerstvenie

Obed si je možné objednať v prihlasovacom formulári (uvediete počet obedov). Cena obeda je 3 €.

* Obed sa bude vydávať priebežne počas turnaja v priestoroch haly.

* Objednali sme pre vás guľáš.

 

Okrem obeda bude možné v hale zakúpiť si kofolu a hot dog. Zabezpečuje to však hala, nie ACM.

 

Ceny a vyhodnotenie

Vyhodnotenie jednotlivých kategórií sa uskutoční hneď po odohraní posledného zápasu.

Družstvá na prvých troch miestach získajú pohár a diplom.

Viťaz kategórie "starší" postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 16. novembra 2019.

 

Poistenie

Poistenie si zabezpečuje každé družstvo individuálne.

Každý účastník je povinný mať pri sebe preukaz poistenca!

 

Upozornenie

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny organizácie súťaže! Za škody spôsobené nedodržiavaním pravidiel hry a vnútorného poriadku haly zodpovedá vedúci družstva.

 

Kontakt

Mgr. PsLic. Ján Kulan

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.