Do nedele 21.10.2018 sa mohli družstvá prihlásiť na arcidiecézny futsalový turnaj, ktorý sa tohto roku uskutoční v Hale Hotelovej akadémie v Prešove. Spolu sa prihlásilo 40 družstiev.

 1. kategória (18 - 30 roční) - 14 družstiev
 2. kategória (14 - 17 roční) - 13 družstiev
 3. kategória (do 13 rokov vrátane) - 13 družstiev

Skupiny

Losovanie družstiev do skupín sa uskutoční na porade úzkeho tímu ACM, ktorá sa bude konať v stredu 24.10.2018 od 14:30. Losovanie je verejné.

1. kategória (vek 18 - 30 rokov)

Družstvá budú rozdelené do 4 skupín, pričom v skupinách A a B budú 4 družstvá a v skupinách C a D budú 3 družstvá.
Do vyraďovacej fázy (semifinále) postúpia len víťazi skupín.

2. kategória (vek 14 - 17 rokov)

Družstvá budú rozdelené do 4 skupín, pričom v skupine K budú 4 družstvá a v skupinách L, M a N budú 3 družstvá.
Do vyraďovacej fázy (semifinále) postúpia len víťazi skupín.

3. kategória (vek 0 - 13 rokov)

Družstvá budú rozdelené do 4 skupín, pričom v skupine S budú 4 družstvá a v skupinách T, U a V budú 3 družstvá.
Do vyraďovacej fázy (semifinále) postúpia len víťazi skupín.

Vyhodnotenie kategórií

Vyhodnotenie víťazov jednotlivých kategórií (odovzdanie diplomov a pohárov), sa uskutoční hneď po skončení finálových zápasov v daných kategóriách.

Hracie plochy

Hrať sa bude súčasne na troch ihriskách. Každá kategória bude mať svoju hraciu plochu. Po skončení zápasov v 2. a 3. kategórii sa zápasy 1. kategórie (semifinále, zápas o 3. miesto a finále) budú hrať súčasne na dvoch ihriskách. ACM si vyhradzuje právo určiť podľa situácie, ktoré zápasy sa budú hrať na ktorej hracej ploche.

Dĺžka zápasov

 • Hrať sa bude 2x 6 minút.
 • Medzi polčasmi bude prstávka na výmenu strán 1 minúta.
 • Na začiatku druhého polčasu sa družstvá, ktoré hrajú ďalší zápas pripravia za mantinel k hracej ploche. Kapitáni za prítomnosti organizátora/povereného dobrovoľníka vylosujú strany a loptu.
 • Po skončení zápasu sa družstvá urýchlene stiahnu z hracej plochy a družstvá, ktoré majú hrať nasledujúci zápas sa na základe vylosovaných strán pripravia na hraciu plochu.
 • Nedodržiavaním uvedených časov spôsobí časový sklz a turnaj sa bude zbytočne naťahovať.
 • Zápasy by mali začínať v 15 minútových intervaloch.

Predpokladaný časový harmonogram

(všetky časy sú približné a môžu sa hýbať aj skôr aj neskôr podľa situácie)
8:00 - svätá omša
8:45 - nástup družstiev
9:00 - začiatok zápasov
obed sa bude vydávať priebežne (cca od 11:00)
nasledujúce časy sú určené odhadom
13:00 - semifinálové zápasy v 2. a 3. kategórii
14:30 - ukončenie turnaja pre 2. a 3. kategóriu
14:00 - semifinálové zápasy v 1. kategórii
15:30 - ukončenie turnaja v 1. kategórii

Zoznam prihlásených družstiev

1. kategória

 1. Košice - Podhradová
 2. Terňa
 3. Vranov - Juh
 4. Prešov - Sekčov
 5. Ondavské Matiašovce
 6. Snina
 7. Lipany
 8. Hanušovce nad Topľou
 9. Mokroluh
 10. Ohradzany
 11. Podhorany
 12. Humenné
 13. Saleziáni Košice
 14. Fričovce

2. kategória

 1. Ondavské Matiašovce
 2. Tovarné
 3. Snina
 4. Bardejov
 5. Lipany
 6. Radatice
 7. Sečovce
 8. Trstené pri Hornáde
 9. Humenné
 10. Nacina Ves
 11. Bajerov
 12. Hermanovce
 13. Košice - Juh

3. kategória

 1. Prešov - Sekčov
 2. Košické Olšany
 3. Radatice
 4. Saleziáni Košice
 5. Trstené pri Hornáde
 6. Ohradzany
 7. Podhorany
 8. Lipany
 9. Budimír 1
 10. Budimír 2
 11. Košice - Terasa 1
 12. Košice - Terasa 2
 13. Veľký Šariš

Rozpis zápasov

1. kategória

Prvý čas je ideálny čas začiatku zápasu. V zátvorke uvádzame predpokladaný čas, ak by nastal sklz. Družstvá sa majú pripraviť na ideálny čas. Ten budeme počas turnaja aktualizovať.

09:00 (09:00) A4:A1
09:15 (09:20) A3:A2
09:30 (09:40) B4:B1
09:45 (10:00) B3:B2
10:00 (10:20) D3:D2
10:15 (10:40) C3:C2
10:30 (11:00) A4:A2
10:45 (11:20) A1:A3
11:00 (11:40) D1:D3
11:15 (12:00) C1:C3
11:30 (12:20) B4:B2
11:45 (12:40) B1:B3
12:00 (13:00) D2:D1
12:15 (13:20) C2:C1
12:30 (13:40) A3:A4
12:45 (14:00) A2:A1
13:00 (14:20) B3:B4
13:15 (14:40) B2:B1
13:30 (15:00) vA:vD
13:45 (15:20) vB:vC
14:10 (15:45) o 3. miesto
14:30 (16:05) finále

 2. kategória

09:00 (09:00) K4:K1
09:15 (09:20) K3:K2
09:30 (09:40) L3:L2
09:45 (10:00) M3:M2
10:00 (10:20) N3:N2
10:15 (10:40) K4:K2
10:30 (11:00) L1:L3
10:45 (11:20) M1:M3
11:00 (11:40) N1:N3
11:15 (12:00) K1:K3
11:30 (12:20) L2:L1
11:45 (12:40) M2:M1
12:00 (13:00) N2:N1
12:15 (13:20) K3:K4
12:30 (13:40) K2:K1
12:45 (14:00) vL:vM
13:00 (14:20) vK:vN
13:15 (14:40) o 3. miesto
13:30 (15:00) finále

3. kategória

09:00 (09:00) S4:S1
09:15 (09:20) S3:S2
09:30 (09:40) T3:T2
09:45 (10:00) U3:U2
10:00 (10:20) V3:V2
10:15 (10:40) S4:S2
10:30 (11:00) T1:T3
10:45 (11:20) U1:U3
11:00 (11:40) V1:V3
11:15 (12:00) S1:S3
11:30 (12:20) T2:T1
11:45 (12:40) U2:U1
12:00 (13:00) V2:V1
12:15 (13:20) S3:S4
12:30 (13:40) S2:S1
12:45 (14:00) vT:vU
13:00 (14:20) vS:vV
13:15 (14:40) o 3. miesto
13:30 (15:00) finále