Aj v tomto roku sa uskutoční arcidiecézny futsalový turnaj, ktorého víťaz v kategórii starší postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 18. novembra 2018.

Termín

Diecézne kolo sa uskutoční v sobotu 27. októbra 2018 v Prešove.

Program

08:00 - svätá omša v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove
09:00 - začiatok turnaja v hale Hotelovej akadémie na Okružnej ulici
17:00 - predpokladaný čas ukončenia

Obed sa bude vydávať priebežne počas turnaja.

Podmienky účasti a pravidlá

Hrá sa v troch kategóriách:

 • 1. kategória - starší: mladí aktívne zapojení v živote farnosti (miništranti, lektori, animátori, ...) vo veku 18 - 30 rokov (ku dňu konania turnaja)
 • 2. kategória - mladší: mladí aktívne zapojení v živote farnosti (miništranti, lektori, animátori, ...) vo veku 14 - 17 rokov (ku dňu konania turnaja)
 • 3. kategória - najmladší: mladí aktívne zapojení v živote farnosti (miništranti, ...) vo veku do 13 rokov (ku dňu konania turnaja)
 • Hráč z vekovo nižšej kategórie môže hrať vo vekovo vyššej kategórii. Pozn.: Na celoslovenskom turnaji môžu hrať len hráči od 18 rokov.
 • Turnaja sa môžu zúčastniť aj ligoví hráči, ale len v prípade, že sú aktívne zapojení do života farnosti.
 • Ďalšie pravidlá

Prihlasovanie

 • Prihlasovanie prebieha iba prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý sa nachádza pod článkom (prihlasovanie telefonicky nie je možné)
 • Prihlásiť sa je nutné do 14. októbra 2018 - 25 €, do 21. októbra 2018 - 33 
 • V deň konania turnaja je nutné doniesť vytlačenú a podpísanú súpisku

Poplatok

 • Polatok zahŕňa najmä prenájom haly
 • Poplatok je nutné uhradiť na číslo účtu: SK05 0200 0000 0014 5338 6553 (VÚB)
 • Do správy pre prijímateľa uveďte: futsal 2018 - názov farnosti/družstva
 • Ako variabilný symbol uveďte t.č. vedúceho družstva v tvare 09XXXXXXXX
 • Peniaze je potrebné zaslať na účet najneskôr 22.10.2018
 • Storno podmienky sa dohodnú individuálne s moderátorom ACM. V prípade odhlásenia sa družstva z turnaja vrátime polovicu zo štartovného
 • Platba v deň konania turnaja je možná len po dohode s organizátorom

 Občerstvenie

 • Objednať obed je možné v prihlasovacom formulári (uvedením počtu obedov). Cena obeda je 2 €. Platbu za obed spojte s platbou poplatku (teda suma podľa dátumu prihlásenia + suma za obedy)

Ceny a vyhodnotenie

 • vyhodnotenie sa uskutoční hneď po odohraní posledného zápasu
 • prví traja v každej kategórii získajú pohár a diplom
 • víťaz kategórie "starší" postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 18. novembra 2018

Poistenie

 • zabezpečuje si každý tím samostatne
 • každý účastník je povinný mať pri sebe preukaz poistenca

Dôležité

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny organizácie súťaže! Za škody spôsobené nedodržiavaním pravidiel hry a vnútorného poriadku haly zodpovedá zodpovedná osoba za družstvo.

Kontakt

Mgr. Marek Roják
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.