Tohtoročný arcidiecézny futsalový turnaj sa oproti predchádzajúcim rokom líši v počte kategórií. Táto zmena nastala na základe zmeny pravidiel celoslovenského futsalového turnaja, kde sa minimálny vek hráčov stanovil na 18 rokov.

Na turnaj sa do nedele 29. októbra 2017 (vrátane) prihlásilo spolu 36 družstiev nasledovne:

  1. kategória (18 - 30 roční) - 14 družstiev
  2. kategória (14 - 17 roční) - 12 družstiev
  3. kategória (do 13 rokov vrátane) - 10 družstiev

Systém turnaja

1. kategória (18 - 30 roční)

Družstvá budú rozdelené do štyroch skupín A a B (po 4 družstvá), C a D (po 3 družstvá).
Do vyraďovacej fázy (semifinále) postúpia len víťazi skupín.

2. kategória (14 - 17 roční)

Družstvá budú rozdelené do štyroch skupín K, L, M a N. V každej skupine budú 3 družstvá.
Do vyraďovacej fázy (semifinále) postúpia len víťazi skupín.

3. kategória (do 13 rokov vrátane)

Družstvá budú rozdelené do 3 skupín. Skupina R bude mať 4 družstvá a skupiny S a T budú mať 3 družstvá.
Do vyraďovacej fázy (semifinále) postúpia víťazi skupín a druhé družstvo zo skupiny R.

Vyhodnotenie kategórií

Vyhodnotenie víťazov jednotlivých kategórií (odovzdanie diplomov a pohárov), sa uskutoční hneď po skončení finálových zápasov v daných kategóriách.

Hracie plochy

Hrať sa bude súčasne na troch ihriskách. Každá kategória bude mať svoju hraciu plochu. Po skončení zápasov v 2. a 3. kategórii sa zápasy 1. kategórie (semifinále, zápas o 3. miesto a finále) budú hrať súčasne na dvoch ihriskách. ACM si vyhradzuje právo určiť podľa situácie, ktoré zápasy sa budú hrať na ktorej hracej ploche.

Dĺžka zápasov

  • Hrať sa bude 2x 7 minút.
  • Medzi polčasmi bude prestávka 2 minúty.
  • Po skončení zápasu je nutné, aby hráči družstiev, ktoré budú hrať najbližší zápas boli na hracej ploche do 2 minút, aby mohlo prebehnúť losovanie o loptu a strany. Ďalší zápas by mal začať do štyroch minút po skončení predchádzajúceho.
  • Nedodržiavaním uvedených časov sa spôsobí časový sklz a turnaj sa bude zbytočne naťahovať.
  • Zápasy by teda mali začínať v približne 20 minútových intervaloch.

Predpokladaný časový harmonogram

(všetky časy sú približné a môžu sa hýbať aj skôr aj neskôr podľa situácie)
8:00 - svätá omša
9:20 - začiatky zápasov v skupinách
obed sa bude vydávať priebežne (cca od 11:00)
13:20 - semifinálové zápasy v 2. a 3. kategórii
15:00 - ukončenie turnaja pre 2. a 3. kategóriu
15:30 - semifinálové zápasy v 1. kategórii
16:30 - ukončenie turnaja v 1. kategórii