Idem, ideš, ideme... alebo putujeme.

Aj tento rok môžeš letné prázdniny zavŕšiť s ACMkom. Poď s nami do Levoče, kde sa poďakujeme Matke Božej za pomoc a ochranu nielen počas leta.

Arcidiecézne centrum pre mládež Prešov ťa aj tento rok pozýva na symbolickú bodku za prázdninami strávenú pešou púťou z Prešova do Levoče, na ktorej chceme poďakovať za uplynulý školský rok, prázdniny a vyprosiť silu a požehnanie do toho ďalšieho.

Púť sa bude konať v dňoch 25. až 27. augusta 2016.

Putovať budeme po poľných cestách a lesoch mimo verejnej dopravy. Počas púte je k dispozícií sprievodné vozidlo, ktoré ponesie všetku našu ťažku batožinu aby sme my mohli putovať iba s tým najpotrebnejším. 

Trasa pešej púte: Prešov - Uzovský Šalgov - Bachureň - Nižný Slávkov - Uloža - Levoča 

Spať sa bude prvý ďeň v priestoroch obecného úradu v Uzovskom Šalgove, druhý deň na základnej škole v Nižnom Slávkove. 

Počas púte si krátime cestu rôznymi aktivitami, hrami, rozhovormi a vychutnávame si krásne prostredie. :) Všetci ste pozvaní a pozývajte aj svojich priateľov. Cena je 15€ pri platbe vopred, pri platbe na mieste v deň konania púte je cena 17€. Po skončení púte je možnosť využiť objednaný autobus domov z Levoče do Prešova. 
Prihlasovací formulár: http://goo.gl/forms/UlW1cj6xtGuKR8YL2
U
dalosť na našej FB stránke: https://www.facebook.com/events/259242444445107/