Aj v tomto roku sme ostali verní našej tradícii a už po štrnásty krát sme putovali z Prešova do Levoče.  V dňoch 22.-24.8.2019 kráčalo 14 účastníkov po cestách a necestách, lúkach a lesoch.

V prvý deň pútnici trasu so začiatkom pri konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove do Uzovského Šalgova. Táto trasa merala približne 22 kilometrov. Druhý deň bol náročnejší, pretože pútnici museli zdolať niekoľko vysokých kopcov. Trasa z Uzovského Šalgova do Nižného Slavkova merala približne 30 kilometrov. V posledný deň prešli pútnici najviac. Z Nižného Slavkova na Mariánsku horu v Levoči prešli až 34 kilometrov.

Počas týchto dní sa pútnici museli popasovať aj s náročnejšími úsekmi. Silu napredovať im však dala túžba po Bohu, po stretnutí sa s Matkou Božou na Mariánskej hore. Každého hnal vpred úmysel, na ktorý mohli obetovať túto púť. Pútnici sa každý deň posilnili katechézami s tematických zamerním o troch sv. Košických mučeníkoch, ktoré si mohli prečítať v pútničku. Počas púte bola ponúknutá možnosť sv. zmierenia či duchovného rozhovoru.

Fotky z púte nájdete na našej FB stránke.

 

Veríme, že o rok budeme opäť spolu putovať.