POZOR! POZOR! ACM vyhlasuje súťaž!

Každý mesiac od decembra 2019 do apríla 2020 zverejníme jednu otázku, ktorá sa bude týkať Arcidiecézneho stretnutia mládeže. Aj takto sa chceme spolu s tebou pripraviť na tento deň.

Aké workshopy môžete navštíviť tento rok?

„Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova.“

Po týchto slovách sa Mária vydala na cestu za Alžbetou. Aj Ty milý mladý človek, ktorý čítaš tieto riadky a povedal si „áno“ ADSM, sa vydáš na cestu. Možno bude pre Teba kratšia či naopak dlhšia, v porovnaní s cestou ostaných účastníkov. No dôležité je, že sa môžete spolu stretnúť, zoznámiť, či prehĺbiť svoje priateľstvá a povzbudiť, či presvedčiť sa, že Boh nie je zatvorený v Bohostánku. Naopak. ON je ten, ktorý je osobný a chce byť súčasťou aj Tvojho životného príbehu. Príbehu, ktorý je súčasťou niečoho väčšieho.

Ako každé ADSM, aj tohtoročné začneme registráciou. Tá sa spustí o 8:30 v/pri malom kostole v Sabinove. Keďže svätá omša začína o 9:30, prosím najmä mladých z okolia Sabinova, aby sa prišli zaregistrovať skôr. Tesne pred svätou omšou totiž nedokážeme zaregistrovať stovky účastníkov.

Registrovať sa budú môcť jednotlivci aj skupiny. Pri organizovaných skupinách (napr. z farností), nie je potrebné, aby k registračným stolom prichádzali celé skupiny. Stačí, keď skupinu príde zaregistrovať jej vedúci.
Pri registrácii bude potrebné vypísať prezečnú listinu a uhradiť príspevok na organizáciu ADSM. Výška príspevku: 3 € na osobu.

Arcidiecézne stretnutie mládeže je stretnutie mladých Košickej arcidiecézy, ktoré sa každoročne koná v sobotu pred nedeľou Božieho milosrdenstva. Tento rok to bude 27. apríla. Po úspešnom stretnutí v Humennom, ktorého sa zúčastnilo približne 780 mladých, sa ADSM bude konať v inom kúte arcidiecézy - v meste Sabinov.

Podkategórie