22. apríla sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže košickej arcidiecézy (ADSM) v Prešove. Toto podujatie sa však nezaobíde bez dobrovoľníkov. Preto prosíme a pozývame všetkých ochotných mladých do dobrovoľníckej služby.

Oblasti služby:

„Kniha ADSM 2017“ je aktivita, ktorá predchádza Arcidiecéznemu stretnutiu mládeže košickej arcidiecézy. Toto stretnutie sa bude konať v sobotu 22.04.2017 v Prešove.

Každá farnosť dostala hárok papiera vo veľkosti A2 s predtlačenými aktivitami (úlohami), priestorom na vyplnenie. Forme sa medze nekladú.

Pár poznámok k samotnému hárku a k jeho vyplneniu:

"Are you ready?" ("Si pripravený?") Touto otázkou privítal košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober mladých z farností Košickej arcidiecézy na Arcidiecéznom stretnutí mládeže v sobotu 2.apríla 2016 v Prešove. Tisícka mladých chlapcov a dievčat prijala pozvanie prežiť deň so svojím arcipastierom a medzi sebou navzájom.

Milí priatelia,

vyžrebovali sme výhercov tomboly ADSM 2016 :-) Touto cestou by sme chceli poďakovať Spolku sv. Vojtecha, Karmelitánskemu nakladateľstvu, Kníhkupectvu Kumran, kníhkupectvo Zachej, Poetica Musica, za vecné dary do tomboly. Výhercom srdečne blahoželáme! Výhry si môžete vyzdvihnúť priamo v kancelárii ACM na Metodovej 1 v Prešove v pracovných dňoch, v čase do 15.00hod, resp podľa dohody.

Podkategórie