Aj tohto roku pripravujeme stretnutie košického otca biskupa s mládežou jeho arcidiecézy. Pre iné pastoračné povinnosti sa na stretnutí nebude môcť zúčastniť košický arcibiskup Bernard Bober, a tak sa s nami stretne pomocný biskup Marek Forgáč. Ani tohto roku neporušíme tradíciu a stretnutie sa uskutoční v sobotu po Veľkej noci, teda 7. apríla 2018. Meníme však tradičné miesto. Po 7 rokoch opúšťame Prešov a stretneme sa v Humennom, kde sa ADSM konalo pred 10 rokmi.

Registrácia na ADSM začne o 8:00 pri hale Hotelovej akadémie na Okružnej ulici. Prosíme vás, nenechávajte si registráciu na posledné minúty pred začiatkom stretnutia, lebo je dosť možné, že registrácia nestihne prebehnúť.

Registrovať sa môžu jednotlivci aj skupiny. Nie je potrebné, aby k registračným stolom prichádzali celé skupiny. Stačí, keď skupinu príde zaregistrovať jej vedúci.

Pri registrácii bude potrebné vypísať prezečnú listinu a uhradiť príspevok na oragnizáciu ADSM. Výška príspevku: 3 € na osobu.

Aké workshopy môžete navštíviť tento rok?

"Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný."

Koná Boh aj v dnešnej dobe? Príďte sa o tom presvedčiť na workshopy, v rámci ktorých vám o konaní Mocného v živote porozpráva politik, otec rodiny, lekár, psychológ, herec, misionár, kňaz, biskup.

Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) sa tradične uskutoční v sobotu po Veľkej noci. Tohto roku je to 22. apríla. Stretnutie mládeže celej našej arcidiecézy (čo neznamená, že nemôžu prísť mladí z iných diecéz) sa bude konať v Prešove postupne na troch miestach.

Program:

Podkategórie