Drahí mladí priatelia, chlapci a dievčatá,

prežívame náročný pôstny čas, lebo je časom pretrvávajúcej epidémie koronavirusu COVID-19. Je nám to veľmi ľúto, ale chceme vám oznámiť, že našim Arcidiecéznym centrom pre mládež organizované a naplánované Arcidiecézne stretnutie mladých (ADSM), ktoré sa malo uskutočniť v sobotu 18. apríla 2020 v Snine, bolo z rozhodnutia nášho košického otca arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera i jeho pomocného biskupa Mons. Marka Forgáča, na tento rok úplne zrušené. Otcom biskupom je to veľmi ľúto, ale vzhľadom na pretrvávanie epidémie koronovirusu sa takto rozhodli, keďže stále trvajú mimoriadne opatrenia na celom Slovensku i vo svete, aby sa zamedzilo nákaze medzi ľuďmi a nevieme, ako dlho tento stav potrvá. Za pochopenie vám všetkým ďakujeme!

Témou tohtoročného Svetového dňa mládeže je biblický citát: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14) Chceme vás povzbudiť, aby ste si celé Posolstvo Svätého Otca Františka na 35. svetový deň mládeže prečítali. Môžete si ho nájsť na stránke www.kbs.sk a prečítať tu:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-mladeze-2020

Takisto aj všetky ostatné akcie, ktoré sme mali v tomto čase v apríli a začiatkom mája organizovať, ako sú Kvetný víkend v Poľsku, víkendové duchovné obnovy pre birmovancov (BirmOFFky), modlitebné stretnutie Volanie na Otca a májový volejbalový turnaj (9.5.) v Prešove z dôvodu pretrvávajúcej epidémie koronavirusu zrušené. O tom, či sa uskutoční MIKE – Stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy v plánovanom termíne 23.5. v Prešove, vás budeme priebežne informovať. Na našej webovej stránke či internete vám aj v tomto čase ponúkame duchovné nedeľné zamyslenia, dobré typy na čítanie kvalitných kníh či pozeranie hodnotných filmov.

Denne pamätajme vo svojich modlitbách na všetkých chorých postihnutých týmto vírusom, aby sa čím skôr uzdravili a aj na všetkých lekárov a zdravotníkov, ktorí im pomáhajú, aby im Pán Boh dal potrebnú silu, trpezlivosť i vytrvalosť a neúnavne sa modlíme, aby sa čím skôr táto epidémia zastavila. Vedzme, že všetci sme v Božích rukách, o to viac aj v tomto Roku Božieho slovaJubilejnom loretánskom roku, prehlbujme svoj duchovný vzťah s Bohom cez každodenné čítanie a meditovanie Božieho slova i cez modlitbu loretánskych litánií.  

 

S úctou, láskou a vďakou

Ján Kulan, moderátor ACM

     tím ACM – Mimka, Miro, Viktor