Aj tohto roku pripravujeme Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM). Ide o stretnutie mladých Košickej arcidiecézy, ktoré sa v našej arcidiecéze koná vždy v sobotu pred nedeľou Božieho milosrdenstva. Tohto roku to bude 18. apríla v Snine.

 

Témou tohtoročného ADSM je "Mládenec, hovorím ti, vstaň!" (Lk 7,14).

Program

08:30 - registrácia pri kostole Povýšenie svätého Kríža v Snine
10:00 - svätá omša v kostole Povýšenia svätého Kríža v Snine
12:00 - workshopy v Cirkevnej spojenej škole a v Cirkevnom centre voľného času
14:30 - program v Mestskej športovek hale

Prihlasovanie

 • účastníci (jednotlivci) sa neprihlasujú, zaregistrujú sa v deň konania podujatia
 • účastníci (skupiny) sa prihlasujú prostredníctvom prihlasovacieho formulára - ide o predbežné nezáväzné prihlásenie, ktoré nám pomôže pri príprave strenutie
 • dobrovoľníci sa prihlasujú prostredníctvom prihlasovacieho formulára pre dobrovoľníkov do 5.4.2020

Dobrovoľníci

Pripraviť a zrealizovať ADSM bez dobrovoľníkov je nemožné, a preto sa na vás obraciame s prosbou o pomoc. Prihlásiť sa môžete do nasledujúcich tímov:

 • Organizačný tím -> zabezpečuje organizáciu v športovej hale; pripravuje priestory v športovej hale; po programe upratuje halu
 • Registračný tím -> registruje účastníkov pred začiatkom ADSM; po svätej omši doregistruváva tých, ktorí nestihli úvodnú registráciu; niektorí členovia tímu sa po hlavnej registrácii zaradia do iného tímu
 • Usporiadateľský tím (je potrebné poznať Sninu) -> navigácia účastníkov v meste; navigácia autobusov; kontrola pri vstupe do priestorov, kde sa koná podujatie
 • Workshopový tím ->pripravuje miestnosti na jednotlivé workshopy; sprevádza vedúcich workshopov; naviguje účastníkov k jednotlivým workshopom; upratuje priestory po workshopoch
 • Iný tím -> tu sa prihlasujú dobrovoľníci, ktorých oslovili vedúci neuvedených tímov. Doplňte názov tímu, do ktorého ste boli oslovení

Vybrať si môžete jeden alebo aj viacero tímov (ak je to možné, zvoľte si viacero tímov). Ak si vyberiete viacero tímov, do poznámky vo formulári uveďte tím, ktorí preferujete. My sa budeme snažiť pri rozdeľovaní dobrovoľníkov prihliadnuť na preferovaný tím, no môže sa stať, že v ňom už budeme mať dostatočný počet dobrovoľníkov a tak by sme vás presunuli do iného z vybraných tímov.

Obetné dary

Je už tradíciou, že jedným z obetných darov pri svätej omši je Kniha mladých ADSM, ktorá pozostáva z listov od jednotlivých farností našej arcidiecézy. Farár každej farnosti obdržal hárok a pokyny k jeho vyplneniu.

Okrem knihy môžete do obetných darov prispieť aj trvanlivými potravinami, ktoré sa odovzdajú Charite.

Anketa HLAS

Aj tohto roku chceme oceniť prácu tých, ktorí sú prínosom a inšpiráciou v práci s mládežou v našej arcidiecéze. Nominovať na toto ocenenie môže do 31.03.2020 ktokoľvek v nasledujcich kategóriách:

 • Kňaz
 • Laik
 • Spoločenstvo

 

Viac informácií a podmienkach ankety nájdete v článku: HLASujte aj v roku 2020

Zoznam workschopov 

... kde môžeš počúvať a klásť otázky...

·       Zlomené srdcia - Marek a Katka Gerbocoví

·       Kresťan vo verejnej službe - Štefan Janko

·       Biblia a financie  - Radovan Ivanko

·       Život ako zázrak - Daniel Aľušík

·       Ako sa dobre spovedať – o. Peter Kuriško

·       Vezmi a čítaj – modlitba s Bibliou – o. Martin Rečlo

·       Moje povolanie -  s. Nicola Danišovská, SDR

·       Ako sa dostať zo závislosti  - Spoločenstvo Maranatha, Prešov

·       Panenstvo - najlepšia antikoncepcia – o. Dušan Škurla

·       Ako zložiť kresťanskú pieseň  - Matej Hudaček (4334.sk / KOPA VECÍ) a hostia

... kde sa rozhýbeš...

·       Kurz tanca  - Marián Lojan

·       Koníky - Katka Gerbocová

·       Poloniny v kocke (súťažno-vzdelávacie aktivity o NP Poloniny) -  Iveta Buraľová

·       Športová hodinka -  Matúš Gavron

·       Kurz sebaobrany - Karol Legemza

·       Vlajkovanie  - Spoločenstvo Maranatha, Prešov

 

... kde spoznáš organizácie....

·       Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice

·       Univerzitné pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka, Prešov

·       Život v seminári – Šimon Škvarko a Tomáš Kovalčík

·       Svet skautingu- svet dobrodružstva a zábavy! – Jakub Jakabčin, vedúci skautského zboru

·       Linka Valentín – duchovná, psychická, odborná pomoc v prípadoch homosexuality

 

... kde budeš aktívny....

·       LEGO roboty - Ján Marinič

·       „Hľa, ja robím čosi nové“  - tvorba z recyklovaných materiálov -  Sr. Natanaela, SDR

·       Prvá pomoc – Adriana Pavlíková

·       Súťaž 5 proti 5  - Michal Rosoľanka, Bianka Mudzová, s. Rudolfa

·       Cvičenie psov – Juraj Kerlik

·       Inak obdarovaní medzi nami -  Jana Kozejová, Daniel Gavura

 

V čase workshopov bude možnosť tichej adorácie v kostole Povýšenia sv, Kríža v Snine. 

... kde môžeš počúvať a klásť otázky...

·       Zlomené srdcia - Marek a Katka Gerbocoví

·       Kresťan vo verejnej službe - Štefan Janko

·       Biblia a financie - Radovan Ivanko

·       Život ako zázrak - Daniel Aľušík

·       Ako sa dobre spovedať – o. Peter Kuriško

·       Vezmi a čítaj – modlitba s Bibliou – o. Martin Rečlo

·       Moje povolanie - s. Nicola Danišovská, SDR

·       Ako sa dostať zo závislosti  - Spoločenstvo Maranatha, Prešov

·       Panenstvo - najlepšia antikoncepcia – o. Dušan Škurla

·       Ako zložiť kresťanskú pieseň  - Matej Hudaček (4334.sk / KOPA VECÍ) a hostia

... kde sa rozhýbeš...

·       Kurz tanca - Marián Lojan

·       Koníky - Katka Gerbocová

·       Poloniny v kocke (súťažno-vzdelávacie aktivity o NP Poloniny) - Iveta Buraľová

·       Športová hodinka - Matúš Gavron

·       Kurz sebaobrany - Karol Legemza

·       Vlajkovanie  - Spoločenstvo Maranatha, Prešov

 

... kde spoznáš organizácie....

·       Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice

·       Univerzitné pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka, Prešov

·       Život v seminári – Šimon Škvarko a Tomáš Kovalčík

·       Svet skautingu- svet dobrodružstva a zábavy! – Jakub Jakabčin, vedúci skautského zboru

·       Linka Valentín – duchovná, psychická, odborná pomoc v prípadoch homosexuality

 

... kde budeš aktívny....

·       LEGO roboty - Ján Marinič

·       „Hľa, ja robím čosi nové“ - tvorba z recyklovaných materiálov - Sr. Natanaela, SDR

·       Prvá pomoc – Adriana Pavlíková

·       Súťaž 5 proti 5  - Michal Rosoľanka, Bianka Mudzová, s. Rudolfa

·       Cvičenie psov – Juraj Kerlik

·       Inak obdarovaní medzi nami - Jana Kozejová, Daniel Gavura

 

V čase workshopov bude možnosť tichej adorácie v kostole Povýšenia sv, Kríža v Snine.