Chystáte sa na ADSM do Sabinova a nepoznáte ho?

Prinášame Vám základné informácie o tom, kde a kedy treba prísť.

 

Príchod na ADSM

Príchod objednaným autobusom

Ak ste si na cestu na ADSM objednali autobus, tak vystúpte na parkovisku pri Mestskom kultúrnom stredisku z boku.
Adresa: Janka Borodáča 662/18, Sabinov
GPS: 49.100372, 21.099968

Cesta od Prešova: Na jedinej svetelnej križovatke v Sabinove odbočte doľava a po cca 150m (budete prechádzať popred Mestské kultúrne stredisko) odbočte doľava a hneď doľava na parkovisko.

Cesta od Lipan: Na jedinej svetelnej križovatke v Sabinove odbočte doprava a po cca 150m (budete prechádzať popred Mestské kultúrne stredisko) odbočte doľava a hneď doľava na parkovisko.

Cesta od Ražňan: Po prejdení cez most ponad rieku Torysa a následne popod železničnú odpočte po cca 150m za podjazdom doprava a hneď doľava na parkovisko.

Cesta ku kostolu:
Kostol, pri ktorom sa uskutoční registrácia je od Mestského kultúrneho strediska (MsKS) vzdialený cca 400m, teda asi 5 minút chôdze. Od MsKS choďte doprava (smerom k svetelnej križovatke) a na nej choďte doľava (smer Lipany). Pokračujte po námestí až ku kostolu.

Parkovanie autobusov
Autobusy budú parkovať pri bývalej Obchodnej akadémii (Kukučínova 1780/1, Sabinov-Orkucany) oproti OD Kaufland, teda približne 1,5km od miesta vystúpenia účastníkov.
Trasa: Od MsKS doprava na svetelnú križovatku a na nej doprava, smerom na Prešov. Na kruhovom objazde treba použiť druhý výjazd (teda pokračovať rovno na Prešov) a po cca 200m je odbočka doprava do areálu školy.

 

Príchod vlakom

Vystúpte na železničnej stanici Sabinov a choďte rovno (popri autobusovej stanici). Ďalej pozri "Príchod autobusom (SAD)"

 

Príchod autobusom (SAD)

Po opustení autobusovej stanici odboč doľava (teda tam, odkiaľ prišiel autobus). Prejdeš popri bytovky (na pravej strane) a hneď za ňou odboč doprava (budeš prechádzať popred spomenutú bytovku). Potom pokračuj rovno, až sa dostaneš do centra mesta a postupne až ku kostolu.

 

Registrácia a svätá omša

Svätá omša sa bude konať v kostole Sťatia svätého Jána Krstiteľa. Jej začiatok je naplánovaný na 9:30.

Registrácia sa bude konať pri "malom" kostole (kostol Nanebovzatia Panny Márie) od 8:30. Prosíme, aby ste na registráciu prišli v dostatočnom predstihu, aby sme aj dobrovoľníci stihli začiatok svätú omšu. Viac informácií o registrácii nájdete v článku Registrácia na ADSM 2019.

 

Workshopy

Väčšina workshopov sa bude konať na Cirkevnej základnej škole svätého Jána Krstiteľa (9. mája 740/7, Sabinov). Od kostola, v ktorom bude svätá omša je vzdialená približne 1km, teda asi 12 minút chôdze. Viac o workshopoch nájdete v článku Workshopový koláčik 2019.

 

Program v Športovej hale

Po workshopoch bude program pokračovať v Športovej hale (Komenského 1974/42, Sabinov), ktorá je od Cirkevnej základnej školy vzdialená cca 300m, teda asi 4 minúty chôdze.

 

Odchod z ADSM

Odchod objednaným autobusom

Vaše autobusy budú zaparkované pri bývalej Obchodnej akadémii (Kukučínova 1780/1, Sabinov-Orkucany) oproti OD Kaufland, teda cca 400m od Športovej haly, smerom na Prešov.

Odchod autobusom (SAD)

Zastávka SAD smerom na Prešov sa nachádza 400m od haly smerom späť do centra Sabinova. Ide o zastávku s označením: Sabinov,,ul.Prešovská.
Autobus smerom na Prešov z nej odchádza o 15:45.

adsm 2019 full2Odchod vlakom

Pre cestu vlakom vám odporúčame nastupovať na zastávke Orkucany (v smere od Prešova do Sabinova je to posledná zastávka pred Sabinovom). Tá sa od haly podľa googla nachdáza 1,4km cesty popri hlavnej ceste na Prešov. Dobrovoľníci zo Sabinova vás však budú navigovať na kratšiu a bezpečnejšiu cestu, ktorá trvá 10 - 15 minút (cca 1km).
Vlak z tejto stanice na Prešov odchádza o 15:20, teda z haly vám stačí odísť o 15:00.