Aké workshopy môžete navštíviť tento rok?

„Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova.“

Po týchto slovách sa Mária vydala na cestu za Alžbetou. Aj Ty milý mladý človek, ktorý čítaš tieto riadky a povedal si „áno“ ADSM, sa vydáš na cestu. Možno bude pre Teba kratšia či naopak dlhšia, v porovnaní s cestou ostaných účastníkov. No dôležité je, že sa môžete spolu stretnúť, zoznámiť, či prehĺbiť svoje priateľstvá a povzbudiť, či presvedčiť sa, že Boh nie je zatvorený v Bohostánku. Naopak. ON je ten, ktorý je osobný a chce byť súčasťou aj Tvojho životného príbehu. Príbehu, ktorý je súčasťou niečoho väčšieho.

Tešíme sa teda na Teba v Sabinove. Po svätej omši sa presunieš na workschopy, kde si môžeš zatancovať eRkotance alebo na ľudovú nôtu s tanečným súborom.

Spätosť Boha s prírodou spred niekoľkých storočí ponúka život sv. Františka, ktorý si rozumel nielen s vlkom. Bez včiel vyhynie život na zemi - ale nielen o tom bude ďalší workschop. A pozrieť sa do blízkej budúcnosti, čo sa týka počasia a veci s tým spojené, Ti ponúka meteorológ.

Ak si tvorivý a máš šikovné ruky, určite sa zastavíš pri hrnčiarovi, maľovaní na tašky, výrobe mydielka alebo skúsiš písať ikony.

Ak si technický typ, určite Ťa zaujmú stroje v pohybe.

Ak máš sociálne cítenie v ponuke je návšteva zariadenia pre seniorov.

Ak si okrem toho zvedavý, aké pekné mesto je Sabinov, so sprievodcom sa môžeš prejsť našimi ulicami. A ak by si pri tom všetkom Ty alebo Tvoj/a kamarát/ka nebodaj potreboval/a zdravotnú pomoc, ponúka sa Ti návod, ako to zvládnuť.

My sa na Teba - áno zvlášť na Teba, tešíme. Veríme, že aj Ty na nás.

Vidíme sa...