Ako každé ADSM, aj tohtoročné začneme registráciou. Tá sa spustí o 8:30 v/pri malom kostole v Sabinove. Keďže svätá omša začína o 9:30, prosím najmä mladých z okolia Sabinova, aby sa prišli zaregistrovať skôr. Tesne pred svätou omšou totiž nedokážeme zaregistrovať stovky účastníkov.

Registrovať sa budú môcť jednotlivci aj skupiny. Pri organizovaných skupinách (napr. z farností), nie je potrebné, aby k registračným stolom prichádzali celé skupiny. Stačí, keď skupinu príde zaregistrovať jej vedúci.
Pri registrácii bude potrebné vypísať prezečnú listinu a uhradiť príspevok na organizáciu ADSM. Výška príspevku: 3 € na osobu.

Pri registrácii budeme zbierať obetné dary, ktorými môžete podporiť charitu. Tento rok môžete prispieť trvanlivými potravinami alebo stravnými lístkami.

Organizovaným skupinám odporúčame vopred vytlačiť a vyplniť modrým perom prezenčnú listinu. K prezenčke je potrebené vytlačiť aj poučenie k ochrane osobných údajov.
Ak máte údaje účastníkov vopred, môžete ich prostredníctvom programu MS Excel pripraviť do tabuľky a vložiť ich do prezenčky cez generátor prezenčky ZKSM.  Účastníci sa potom už len podpíšu. Do generátora je potrebné vložiť údaje:

Názov podujatia: ADSM 2019
Názov OC a spoločenstva: OC Košice - ACM
Termín uskutočnenia: 27.04.2019
Miesto uskutočnenia: Sabinov
Zodpovedná osoba: Ing. Miroslav Novák

Pokyny k prezenčnej listine a najčastejšie otázky

 • Prezenčnú listinu je nutné vypisovať (podpisovať) modrým perom.
 • Ak máte skupinu, ktorá má viac ako 30 členov, vytlačte prezenčnú listinu viac krát. Nevypĺňajte úťastníkov pod predtlačenú tabuľku ani na druhú stranu hárku.
 • V prípade počtu tesne nad 30 nie je nutné tlačiť ďalšiu stranu. Tí, ktorí na prezenčnú listinu nevojdú sa zaregistrujú na mieste ako jednotlivci.

 • Čo máme robiť, keď sme prezenčnú listinu vytlačili aj s údajmi a účastník neprišiel?
  V tomto prípade sa nič nedeje. Jednoducho sa nepodpíše a my ho nezarátame.
 • Čo máme robiť, keď sa účastník podpísal iným ako modrým perom?
  Účastník sa vypíše ešte raz (do nového riadku) a tam sa podpíše modrým perom. Jeho podpis inej farby ako aj ďalší stĺpec (prázdny, resp. s vekom) preškrtnite rovnou vodorovnou čiarou.
 • Pri prezenčke z generátora vypisuje v poslednom stĺpci zlý vek.
  Ak ste zadali rok narodenia správne, tak aj vek je správny. Uvádza sa vždy vek, ktorý účastník tohto roku dovŕši, teda jeho vek k 31.12.2019.
 • V prezenčke sme omylom uviedli nesprávny údaj.
  Nesprávny údaj škrtnite a správny údaj uveďte za ten nesprávny alebo vypíšte údaje účastníka do nového riadku. Účastník sa podpíše len v novom riadku.
 • Účastník sa podpísal do iného riadka.
  Ten, ktorý sa podpísal do nesprávneho riadka, nech sa podpíše ešte raz (už do správneho riadka). Ten účastník, ktorého miesto na podpis bolo omylom obsadené, nech sa vypíše do nového riadku a nesprávny podpis aj z nasledujúcim stĺpcom škrtnite rovnou vodorovnou čiarou.