Pokyny k vyplneniu hárku „Kniha ADSM 2019 – Servus! list“

Ľavý horný roh – vizitka farnosti – názov, do ktorého dekanátu patrí, meno farára, počet obyvateľov – niektoré veci zistíte zo schematizmu Košickej arcidiecézy (mal by byť na každej fare).

 

Logo SDM 2019 – Panama – v strede hárku je načrtnuté logo SDM v Paname. Vyfarbite ho podľa vzoru, ktorý nájdete na internete.

  1. Patróni (A)SDM 2019 – každé svetové stretnutie mládeže má svojich patrónov a aj v tomto roku stretnutie ktoré bolo v Paname malo svojich patrónov typických pre túto oblasť. Nájdeš ich na https://svetovednimladeze.sk/tema/. Do predkreslených lodičiek napíš mená patrónov SDM a do plachiet nalep obrázok konkrétneho svätca (google všetko nájde J).
  1. Magnet k (ne)službe – slúžiť nie je ľahké a veľakrát máme na to svoje neopodstatnené dôvody. Do pretlačených riadkov napíš, čo ti bráni v službe voči blížnym (napr. zlé využívanie času, ...).
  1. Hymna SDM 2019 – v predloženej úlohe je napísaný text hymny, kde chýbajú niektoré slová. Pri vypĺňaní tejto úlohy s priateľmi si pusť hymnu SDM na a do chýbajúcich miest doplň správne slová.
  1. Kvíz – v kvíze je predložených 9 otázok, ktorými môžeš viac spoznať Panamu. Označ podľa tvojich vedomostí (resp. tipni si) odpoveď ÁNO/NIE. Odpoveď zakrúžkuj.
  1. Svätí Košickí mučeníci – 400. výročie smrti – v tejto úlohe do prázdnych kruhov nalep podobizne troch Košických mučeníkov. Nájdi na internete ich životopis a podľa neho vytvor ich životnú niť, to znamená napr. meno, priezvisko, rok narodenia, krajina pôvodu, miesta štúdií, miesta pôsobenia, smrť, slávnosť blahorečenia – rok, miesto, kto, slávnosť svätorečenia – rok, miesto, kto. Všetky tri životné nite sa majú stretnúť v roku 2019.
  2. Svedectvo služby – napíš situácie v tvojom živote, kedy sa služba, ktorú si urobil, stala pekným svedectvom viery pre ostatných, napr. v spolupráci s hedikepovanými atď.
  1. Recept na nádej – v tejto úlohe buď kreatívny. Napíš recept pre mladých ľudí, ako by mali žiť život plný nádeje. Máš tri časti – ingrediencie, postup prípravy, servírovanie. Napr. potrebujeme mladého teenagera chlapca alebo dievča, tri diely ochoty, štyri diely snaživosti. Najprv sa treba zamyslieť nad sebou, modliť sa pravidelne každý deň, stretávať sa s Ježišom, postupne pridávať a predlžovať tieto stretnutia počas dňa. Pri komplikáciách sa treba obrátiť na nejakého skúseného kuchára. Podávame zadarmo s úsmevom, čo najviac priateľom, nech vám chutí celý život.
  1. RozHODNÉ slová Ježiša (aj pre Teba) – v tejto úlohe podľa biblických skratiek nájdi slová Ježiša, ktoré povedal konkrétnym osobám, napr. Bartimej: „Čo chceš, aby som ti urobil?“
  1. Skloňujem s MÁRIOU – celé posolstvo SDM aj ADSM je o službe podľa vzoru Márie. Skús vyskloňovať podľa tvojej fantázie, ako tú službu vidíš okolo seba. Napr. KTO/ČO? – mama, práca. (OD/Z) KOHO/ČOHO? – z radosti. KOMU/ČOMU? – dobrej veci. KOHO/ČO? – svojich blízkych. O KOM/O ČOM? – o darovaní sa. S KÝM/S ČÍM? – s pokorou.

V dolnej časti listu dopíš pod jednotlivé časti loga, čo znamenajú. Viac na www.svetovednimladeze.sk

Podpisy tvorcov listu- vľavo dole - mená, odtlačky prstov. Fantázii sa hranice nekladú.

Po kompletizácii hárkov z farností vznikne kniha SERVUS!, ktorá bude opäť darom mladých svojmu arcibiskupovi pri sv. omši.

Vyplnené hárky treba odovzdať do 15.04.2019 svojmu dekanátnemu koordinátorovi za mládež (kňazovi), resp. deadline osobne kňazom z ACM po sv. omši na Zelený štvrtok 18.04.2019 v Košiciach na ABÚ.

Ďakujem Vám za Vašu angažovanosť a priateľstvo s mladými.

o. Marek Rojak, moderátor ACM a tím ACM

Info: tel.0903 934 561 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.