ADSM 2018 sa začne registráciou pri Mestskej športovej hale v Humennom o 8:00. Program v hale začína o 9:00, preto Vás chceme požiadať, aby ste, ak sa to dá, prišli skôr. Budete kratšie čakať a je väčšia šanca, že stihnete začiatok programu. Zaregistrovať niekoľko stovák účastníkov nie je možné urobiť za poslených 10 minút.

Registrovať sa budú môcť jednotlivci aj skupiny. Pri organizovaných skupinách (napr. z farností), nie je potrebné, aby k registračným stolom prichádzali celé skupiny. Stačí, keď skupinu príde zaregistrovať jej vedúci.

Pri registrácii bude potrebné vypísať prezečnú listinu a uhradiť príspevok na organizáciu ADSM. Výška príspevku: 3 € na osobu.

Registrácia skupín sa dá urýchliť tak, že účastníci vypíšu prezenčnú listinu modrým perom. V prípade podpisu čiernym perom je potrebné, aby sa údaje nanovo vypísali do nového riadka. Ak je počet členov skupiny vyšší ako 30, je potrebné prezenčnú listinu vytlačiť viackrát. Nie je možné vypisovať účastníkov pod tabuľku alebo na druhú stranu. Nie je však nutné tlačiť nový hárok pre jedného člena skupiny (ak je členov skupiny 31). Tento jeden člen sa môže prísť zaregistrovať aj ako jednotlivec. V stĺpci Obec trvalého pobytu prosíme uvádzať celý názov obce, nie skratku.

Údaje vopred náhlásených účastníkov je možné do hárku predtlačiť (účastníci sa potom len podpíšu) a to prostredníctvom generátora prezenčky ZKSM. Údaje potrebné vložiť do generátora sú:

 • Názov podujatia: ADSM 2017
 • Názov OC a spoločenstva: OC Košice - ACM
 • Termín uskutočnenia: 07.04.2017
 • Miesto uskutočnenia: Humenné
 • Zodpovedná osoba: Ing. Miroslav Novák

Najčastejšie chyby a otázky

 • Čo máme robiť, keď sme prezenčnú listinu vytlačili aj s údajmi a účastník neprišiel?
  V tomto prípade sa nič nedeje. Jednoducho sa nepodpíše a my ho nezarátame.
 • Čo máme robiť, keď sa účastník podpísal iným ako modrým perom?
  Účastník sa vypíše ešte raz (do nového riadku) a tam sa podpíše modrým perom. Jeho podpis inej farby ako aj ďalší stĺpec (prázdny, resp. s vekom) preškrtnite rovnou vodorovnou čiarou.
 • Pri prezenčke z generátora vypisuje v poslednom stĺpci zlý vek.
  Ak ste zadali rok narodenia správne, tak aj vek je správny. Uvádza sa vždy vek, ktorý účastník tohto roku dovŕši, teda jeho vek k 31.12.2018
 • V prezenčke sme omylom uviedli nesprávny údaj.
  Nesprávny údaj škrtnite a správny údaj uveďte za ten nesprávny alebo vypíšte údaje účastníka do nového riadku. Účastník sa podpíše len v novom riadku.
 • Účastník sa podpísal do iného riadka.
  Ten, ktorý sa podpísal do nesprávneho riadka, nech sa podpíše ešte raz (už do správneho riadka). Ten účastník, ktorého miesto na podpis bolo omylom obsadené, nech sa vypíše do nového riadku a nesprávny podpis aj z nasledujúcim stĺpcom škrtnite rovnou vodorovnou čiarou.