Aj tento rok v rámci ADSM vznikne Kniha listov venovaná o. biskupovi.

Prinášame pokyny k jeho vyplneniu.

„Kniha ADSM 2018 – Odvážny rok“ je aktivita, ktorá predchádza Arcidiecéznemu stretnutiu mládeže košickej arcidiecézy. Toto stretnutie sa bude konať v sobotu 07.04.2018 v Humennom.

Každá farnosť dostala hárok papiera vo veľkosti A2 s predtlačenými aktivitami (úlohami) a priestorom na ich vyplnenie. Forme sa medze nekladú. Prosím, ponúknite to svojim mladým v školách, birmovaneckých stretkách, spoločenstvách mládeže, neformálnych stretnutiach, na hodinách náboženstva.

Pár poznámok k samotnému hárku a k jeho vyplneniu:odvazny list stredny

Ľavý horný roh – vizitka farnosti – názov, do ktorého dekanátu patrí, meno farára, počet obyvateľov - niektoré veci zistíte zo schematizmu Košickej arcidiecézy (mal by byť na každej fare).

  1. Odvážne slová Márie – v predkreslenej mape Palestíny sú 4 body, ktorým máte určiť názvy miest (Nazaret, Kána Galilejská, Aim Karem, Jeruzalem) Ku konkrétnemu bodu, o ktorom si myslíte, že je to mesto, napíšte názov mesta a zároveň pohľadajte v Evanjeliách, aké slová na tomto mieste povedala Ježišova matka Mária. Napr.: Nazaret – slová Márie: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám.“ Tieto slová Márie pripíšte k mestu vo forme bubliny.
  1. Odvaha nepozná stres (antistresová omaľovánka) – Pápež František ponúkol Cirkvi zaujímavú novénu k Panne Márii, ktorej dal titul Rozväzovačka uzlov. Vyfarbite obrázok podľa vlastnej fantázie, ktorý predstavuje Máriu ako Rozväzovačku uzlov.
  1. Odvaha mladého kresťana – úlohou je po krátkej diskusii v skupinke napísať konkrétnu situáciu, ktorá poukazuje na odvážne konanie mladého kresťana. Napr.: Odvaha je, keď aj napriek svojim povinnostiam si viem nájsť v týždni čas na sv. omšu.
  1. Modlitba za odvahu – v skupinke po vzájomnom zdieľaní sa pokúste vytvoriť krátku modlitbu za odvahu. Napr.: „Bože, daj nám, mladým, vždy odvážne nie iba myšlienky, ale aj skutky. Amen.“
  1. Tvoje uzly – táto úloha je spojená s novénou k Panne Márii Rozväzovačke uzlov, kde sa modlíme: „Panna Mária, Matka čistej lásky, Matka, ktorá nikdy neodmietneš prísť na pomoc dieťaťu v núdzi, Matka, ktorej ruky nikdy neprestanú slúžiť svojim milovaným deťom, lebo ich pohýna Božia láska a nesmierne milosrdenstvo, ktorým je naplnené tvoje srdce. Prosím Ťa, obráť ku mne svoje súcitné oči a pozri na spleť uzlov v mojom živote. Vieš veľmi dobre, aký som zúfalý. Poznáš moju bolesť a vieš aký som zviazaný týmito uzlami. Mária, Matka, ktorej Boh zveril rozväzovanie ulov v živote svojich detí, odovzdávam do Tvojich rúk stuhu môjho života. Nikto, ani sám diabol ju nemôže vytrhnúť z Tvojej veľkej starostlivosti. V tvojich rukách niet uzla, ktorý by nemohol byť rozuzlený. Mocná Matka, svojou milosťou a príhovornou mocou u svojho Syna Ježiša, vezmi dnes do svojich rúk tento uzol ……. Prosím Ťa, rozviaž ho na slávu Božiu raz a navždy. Ty si moja nádej. Moja pani, si jediná útecha, ktorú mi Boh dáva, posilnenie mojej slabej viery a s Kristom oslobodenie od mojich pút. Vypočuj moju prosbu. Staraj sa o mňa, veď ma, ochraňuj ma, ty bezpečné útočisko. Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa.

Po krátkej diskusii o situáciách, ktoré sú ťažkosťami v živote mladého človeka, tzv. uzlami, po modlitbe k Panne Márii, napíšte tri uzly, problémy, ťažkosti, s ktorými sa dnes borí mladý človek.

  1. Odvaha v Biblii – v rámci prípravy na Národné stretnutie mládeže P 18 na stránke wwwnarodnestretnutiemladeze.sk nájdi sekciu Odvážny rok. Každý mesiac vychádzajú odvážne katechézy s udalosťami z Jánovho evanjelia. Každá udalosť je definovaná určitou činnosťou odvahy, napr. odvaha dôverovať. Tvojou úlohou je dešifrovať tieto odtiene odvahy a správne ich prepísať. Ak máš odvahu, skús priradiť k týmto odtieňom odvahy aj konkrétne postavy z Jánovho evanjelia.
  1. Odvážny skok – pred sebou máš obrázok človeka, ktorý skáče bungeejumping. Sú ti ponúknuté štyri otázky k tomuto odvážnemu skoku. Ku každej napíš aspoň tri rôzne odpovede. Napr.: čo ti napadne, keď vidíš takýto obrázok (adrenalín, blázon, zúfalec, odvážlivec,...). Ďalšie otázky sú: Prečo to ľudia robia? Čomu ľudia musia veriť, keď to robia? Komu dôverujú pri tejto činnosti? Odpovedaj.
  1. Moje svedectvo o odvahe – po neformálnom rozhovore skúste napísať krátke svedectvo o odvahe mladého človeka v dnešnom svete.
  1. Odvážne otázky – napíš tri otázky, ktoré by si sa chcel spýtať a koho. Po ADSM skúsime nájsť odpovede a zverejniť ich na našom webe. Adresáti otázok budú biskup, rehoľník, teenager.
  1. Odvážni ľudia v mojom okolí – napíš mená štyroch ľudí, ktorí svojím spôsobom života odvážne svedčia o dobrote, pravde, spravodlivosti a viere.

Podpisy tvorcov listu- vľavo dole - mená, odtlačky prstov. Fantázii sa hranice nekladú. J

Po kompletizácii hárkov z farností vznikne kniha, ktorá bude opäť darom mladých svojmu arcibiskupovi pri sv. omši.

Vyplnené hárky treba odovzdať do 20.03.2018 svojmu dekanátnemu koordinátorovi za mládež (kňazovi), resp. deadline osobne kňazom z ACM po sv. omši na Zelený štvrtok 29.03.2018 v Košiciach.

Ďakujem Vám za Vašu angažovanosť a priateľstvo s mladými.

o.Marek Rojak, moderátor ACM a tím ACM

Info: tel.0903 934 561 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.