Na Arcidiecéznom strenutí mládeže oceňujeme tých, ktorých prínos pre prácu s mládežou v našej diecéze chceme vyzdvihnúť. Nebude tomu inak ani tento rok.  Anketa HLAS (Hľadáme lídrov a spoločenstvá) je tu pre Vás. Môžete nominovať kňaza, laika a spoločenstvo, ktorých službu považujete za dôležitú. Pomôžte nám nájsť tých, ktorí dávajú svoje srdce mladým. 

Nominácie môžete posielať do 31.3.2020.

Viac informácií a postup pri nominácii nájdete tu.