Na Arcidiecéznom strenutí mládeže oceňujeme tých, ktorých prínos pre prácu s mládežou v našej diecéze chceme vyzdvihnúť. Nebude tomu inak ani tento rok.  Anketa HLAS (Hľadáme lídrov a spoločenstvá) je tu pre Vás. Môžete nominovať kňaza, laika a spoločenstvo, ktorých službu považujete za dôležitú. Pomôžte nám nájsť tých, ktorí dávajú svoje srdce mladým.

Aj tento rok počas ADSM, ktoré sa uskutoční 27. apríla v Sabinove, vyhlásime véťazov akety HLAS - Hľadáme lídrov a spoločenstvá. Cieľom je nájsť a oceniť tých, ktorí sa starajú o o duchovné a duševné napredovanie mladých vo svojom okolí.

Aj v tomto roku vyhlasujeme anketu HLAS, ktorej cieľom je nájsť, ale hlavne oceniť tých, ktorí svojou prácou napomáhajú duchovnému rastu ľudí vo svojom okolí.

Vyhlasujeme anketu HLAS. Jej cieľom je nájsť a oceniť tých, ktorí sú prínosom a inšpiráciou v pastorácii mladých v Košickej arcidiecéze.

Viac informácií o ankete nájdete tu.

Vyplnený nominačný formulár je potrebné zaslať e-mailom na adresu:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu: Arcidiecézne centrum pre mládež, Metodova 1, 080 01 Prešov (na obálku napíšte HLAS) do termínu 31. 03. 2017.

HLAS (Hľadáme lídrov a spoločenstvá) je anketa, ktorú každoročne vyhlasuje ACM. Cieľom je nájsť a oceniť tých, ktorí sú prínosom a inšpiráciou v pastorácii mladých v Košickej arcidiecéze.

Kategórie ankety HLAS:

 1. Líder - dobrovoľník
 2. Spoločenstvo
 3. Kňaz - za špeciálmny prínos pre prácu s mládežou

Pravidlá ankety

 1. Navrhovateľ
  (pri navrhovaní je potrebné udať svoj kontakt – adresa, mail, tel. číslo)

  navrhovať do ankety môžu:
  - minimálne 2 laici
  - kňaz
  - spoločenstvo

 2. Kritéria pre návrh nominanta
  - osobný prínos v pastorácii mládeže
  - realizované aktivity
  - inšpirujúci život

 3. Kategórie
  A: Líder - dobrovoľník - práca s mládežou minimálne 2 roky, kresťanský život, aktívne zapájanie sa (vo farnosti, v spoločenstve, v práci s mládežou)

  B: Spoločenstvo - aktívne pôsobenie minimálne 2 roky, pozitívny vplyv na duch. život vo farnosti – resp. v diecéze; otvorené spoločenstvo vytvárajúce príležitosti, aktivity a hodnoty pre iných

  C: Kňaz - špeciálny prínos pre prácu s mládežou - aktívny v práci s mládežou minimálne 2 roky

 4. Zdôvodnenie na ocenenie má obsahovať
  - stručnú charakteristiku nominanta a jeho práce
  - fotodokumentáciu z aktivít nominanta
  - podrobný opis aktivít nominanta - Aktivity nominanta a jeho prínos v oblasti práce s mládežou
  - konkrétna aktivita nominanta - Opis jednej konkrétnej aktivity, ktorá najviac ovplyvnila rozhodnutie pre nomináciu

Nominačný formulár

Nominovať na ocenenie HLAS môžete do termínu, ktorý ACM zverejní na svojej stránke (www.premladez.sk), dvoma spôsobmi:

 • Vyplnením elektronického google formulára,
 • Vyplnením nominačného formulára vo Worde a zaslaním
  • na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo
  • na korešpondenčnú adresu: Arcidiecézne centrum pre mládež, Rooseveltova 12, 040 01 Košice (na obálku napíšte HLAS)

Ocenení v predchádzajúcich rokoch

  Líder
Dobrovoľník
Spoločenstvo

Kňaz - špeciálny prínos
pre prácu s mládežou

2010  Veronika Hašková  Maranatha o. Pavol Hudák
2011  Adriana Bačišinová  Uzovský Šalgov o. Marián Kašaj
2012  Mária Sedláková  Kamienkáči o. Marek Uličný
2013  Mária Aľušiková  Trebišov o. Marek Kunder
2014  Miroslav Novák  Augustiniánska mládež o. Martin Raškovský
2015  Drahomíra Kucková  Sion (Snina) o. Jozef Spišák
2016  Roman Kušnír  Dom Júdov o. Daniel Mišenko
2017  Gabriela Štupáková  Fatima o. Juraj Pigula
2018  Radoslav Vargovčík  Christoforus o. Matúš Reiner
2019  Marianna Berinšterová  Gorazd o. Vladimír Nemec