Drahí mladí priatelia, chlapci a dievčatá,

prežívame náročný pôstny čas, lebo je časom pretrvávajúcej epidémie koronavirusu COVID-19. Je nám to veľmi ľúto, ale chceme vám oznámiť, že našim Arcidiecéznym centrom pre mládež organizované a naplánované Arcidiecézne stretnutie mladých (ADSM), ktoré sa malo uskutočniť v sobotu 18. apríla 2020 v Snine, bolo z rozhodnutia nášho košického otca arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera i jeho pomocného biskupa Mons. Marka Forgáča, na tento rok úplne zrušené. Otcom biskupom je to veľmi ľúto, ale vzhľadom na pretrvávanie epidémie koronovirusu sa takto rozhodli, keďže stále trvajú mimoriadne opatrenia na celom Slovensku i vo svete, aby sa zamedzilo nákaze medzi ľuďmi a nevieme, ako dlho tento stav potrvá. Za pochopenie vám všetkým ďakujeme!

O mesiac aj pár dní nás čaká ADSM. Prinášame vám teda ďalšiu otázku našej súťaže, na ktorú môžeš odpovedať do 15. marca 2020.

Otázka č. 4 znie: "Ktorý známy slovenský futbalový reprezentant sa narodil v Snine?"

Aj tohto roku pripravujeme Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM). Ide o stretnutie mladých Košickej arcidiecézy, ktoré sa v našej arcidiecéze koná vždy v sobotu pred nedeľou Božieho milosrdenstva. Tohto roku to bude 18. apríla v Snine.

Približne 2 mesiace nás delia od ADSM a my máme pre teba v poradí už tretiu otázku v našej súťaži. Hlasovať môžeš do 23. februára 2020.

Otázka č. 3 znie: "Koľko školských cirkevných inštitúcií sa nachádza vo farnosti Povýšenia sv. Kríža v Snine?"

Podkategórie