V poradí tretí víkend ADAŠ-u by sa dal zhrnúť do 1 vety: Keď sa spoja prednáška otca Henricha o Duchu Svätom, predvianočná nálada, spoločenské hry a kapustnica, môže z toho vzísť jedine 15 spokojných, potenciálnych animátorov. Ale keďže nemôžem ostať len pri tejto vete, zrekapitulujeme si to pekne po poriadku.

Len čo väčšina (premrznutých) účastníkov dorazila podvečer piatku na faru v Hermanovciach, vybrali sme sa spoločne na svätú omšu do tunajšieho chrámu, aby sme sa posilnili na tele i na duši. Po výdatnej večeri Pánovej sme si dopriali ešte výdatnejšiu večeru v podobe „mini pízz“ ktoré nám pripravili šikovné košické devy. Ani nám nestihlo pretráviť a už pred nás postavili prvú vedomostnú úlohu - test o sviatostiach, ktorý sme všetci veľmi dobre zvládli. Keďže sme sa už dlho navzájom nevideli a nevedeli čo sa za uplynulý mesiac stalo, detailne (najmä Miro N.:)) sme si všetko vykreslili vrámci zdieľania a potom sme aj za všetko poďakovali Pánovi a prosili o Dary Ducha Svätého. Neskoré piatkové hodiny sa niesli v znamení hier, ktoré niektorých z nás poriadne potrápili, (čo som si odskúšala na vlastnej koži) ale aj pobavili. Unavení sme sa pobrali zaľahnúť do spacákov.

Sobotu sme začali spoločnou modlitbou a nedočkavo sme sa vrhli na prvú prednášku, ktorú viedol otec Henrich z košického UPC. Okrem iného sme zistili, že Duch Svätý je ako Tic Tac, ktorý osviežuje a potrebujeme ho na to, aby sme boli svätí. Predpoludním sme si urobili prechádzku spojenú s modlitbou ruženca a o dvanástej sme spoločne slávili svätú omšu, ako inak, než za doprovodu našich talentovaných hudobníkov. Uzimení sme sa vrátili na faru, kde už čakalo nebíčko v papuľke - výborná kapustnica a rizoto. Aby toho na nás nebolo veľa, oddýchli sme si rôznymi spôsobmi počas voľna a nasledoval ďalší bod programu, prednáška. Rozprávali sme sa o Duchu Svätom v Cirkvi a o jeho charizmách. Keď sa vonku zotmelo, a keď sme už mohli zapáliť na venci druhú adventnú sviečku, v tichosti sme sa stretli s Pánom vo vyloženej Oltárnej sviatosti. Bol to požehnaný a pokojný čas, kedy sme si mohli naplno uvedomiť, že bez Neho to nezvládneme. Po adorácii si pre nás Julka pripravila filmovo-seriálovo-rozprávkový kvíz, v ktorom si každý mohol otestovať svoje znalosti, reflexy, ale i vzájomnú spoluprácu. V skupinkách sme sa potom pomodlili a kto mal ešte chuť a silu, ostal si predchádzajúce danosti rozvíjať v našej obľúbenej hre Zvieratká.

A nastal večer a nastalo ráno, tretí deň- nedeľa. Ako obvykle sme sa ráno vybrali na svätú omšu do kostola, avšak ešte predtým si každý našiel v topánke čokoládového Mikuláša. Naraňajkovaní sme absolvovali poslednú prednášku s otcom Henrichom, ktorá vlastne ani nebola prednáškou (to pozeráte, čo?). Cez piesne a hudbu sme prinášali Bohu všetky naše starosti a radosti a chválili ho za Jeho dobrotu. A keď nastal čas balenia a lúčenia, ani jeden z nás nemal chuť odísť , tak nám bolo spolu dobre. Odchádzali sme však s istotou v srdci, že sa znova v januári stretneme a že znova zažijeme veľa pekných chvíľ a možno lepších ako doteraz.

Katka Šimová

(účastníčka animátorskej školy)