V roku 2016 prešla animátorská škola novou akreditáciou, vďaka ktorej budú v rámci animátorskej školy preberané nové témy. Sú nasledovné:

 

Témy dané Konferenciou biskupov Slovenska: 

 1. Boh Otec
 2. Ježiš Kristus
 3. Duch Svätý
 4. Človek ako dar
 5. Modlitba
 6. Cirkev
 7. Duchovný boj
 8. Nová evanjelizácia

Témy dané Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu Slovenskej Republiky: 

 1. Komunikácia
 2. Teória spoločenstva
 3. Manažment
 4. Vízia