V poradí už siedmy víkend tradične začal sv. omšou, ktorú mal s nami otec Jozef. Po omši nasledovala večera, na ktorú sme sa veľmi tešili. Celým víkendom nás sprevádzal otec Marek Roják. Téma tohto víkendu bola vodcovstvo. Mali sme ju rozčlenenú do štyroch blokov.

 

 

Prvý blok začal okolo deviatej večer. Otec Marek nám rozprával o učeníkoch v starom a novom zákone, ale aj ako sa máme stať Ježišovými učeníkmi. Boli sme všetci veľmi unavení a preto sme hneď po tomto bloku zaľahli a  zaspali.

V sobotu ráno sa k nám pridali aj oneskorenci a rannou modlitbou sme začali ďalší deň. Celý deň sa niesol v dobrej nálade. Všetci sme si tento deň užili a každý si z neho niečo zobral. Program sme mali bohatý na aktivity. Ďalšie 2 bloky sme sa učili ako byť dobrým učeníkom a dobrým vodcom. Na obed sme pogratulovali otcovi Marekovi k meninám a následne sme mali sv. omšu. Po sv. omši bolo voľno, ktoré každý využil po svojom. Či už prechádzkou alebo hraním hier. Aby sme mali aj nejaký pohyb tak sme si urobili výlet na Kalváriu, kde sme si pozreli nočný Prešov. Tento náš deň sme zakončili adoráciou, ktorou sme poďakovali Bohu za tento krásny deň.

Nedeľa je náš posledný deň, ktorý začal sv. omšou. Po omši sme mali posledný blok, kde nám otec Marek dával posledné rady ako byť zodpovedným vodcom. Keď sme všetko poupratovali , tak sme sa rozišli všetci domov plný očakávaní čo prinesie ďalší víkend.

Kika