Tretí víkend ADAŠ-u L sme začali už tradične svätou omšou. Otec Jozef nám objasnil základný pojem Kerygma. Aby sme celú problematiku lepšie pochopili otec Jozef nám zadal aj úlohu - pripraviť si malú evanjelizáciu pre fiktívnych birmovancov. Neskôr sme mali čas pre seba a svoju skupinku. Čas sme využili na rozhovory.

 

Nasledujúci deň po ranných chválach a raňajkách sme sa opäť ponorili do prednášky s témou "Nová evanjelizácia". Kde sme rozobrali dejiny a potrebu evanjelizácie. Potom sme mali čas pripraviť si program. Pripravili sme si video, krátke scénky a blogy sprevádzané aj osobným svedectvom. Nasledovalo predstavenie našej práce birmovancom (čiže animátorom). Tí nám poradili aj nás pochválili. Poobede sme mali dosť času na hry, rozhovory alebo iné aktivity. Po patričnom odpočinku nám náš skvelý koordinátor Miro prezradil čo-to o sviatostiach, z ktorých nás čaká na ďalšom víkende test. Každú sviatosť sme si podrobne rozobrali a Miro nám trpezlivo odpovedal na všetky naše zvedavé otázky. Otec Jozef nám vysvetlil ako má vyzerať svedectvo a poskytoval nám priestor na jeho prípravu. Po večeri sme sa pohodlne usadili v kreslách a vychutnávali si "večer svedectiev". V príjemnej nálade sme sa stíšili pri adorácii. Na záver dňa nás Jakub, tiež animátor, naučil novú hru. Tá upútala našu pozornosť až kým sme sa neodobrali do postele.

 

V nedeľu bol na pláne pastiersky list. Otec Jozef nám nechal priestor aby sme si ho v skupinkách prečítali a porozprávali sa o ňom. Vďaka tomu sme si lepšie uvedomili jeho obsah a tak už homília nebola len monotónna strata času. Na záver sme si rozdelili úlohy a upratali priestory.

Celý víkend sa niesol v znamení dobrej nálady. Veľa sme sa toho dozvedeli, zahrali sme si nové hry a strávili príjemný čas s príjemnými ľuďmi.

Ivka